วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เร่งนโยบายปั้น SME ป้อนตลาด จับมือเอกชนดันช่องทางขายเพิ่ม

กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งเสริมธุรกิจ SME พร้อมเพิ่มช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ค้า มีโอกาสจำหน่ายสินค้ามากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ..

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า สิ่งสำคัญที่สุดของประเทศไทย 4.0 คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น ฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้แข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ปี 59 และปี 60 นโยบายของกระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ผลิตและผู้ค้า ได้มีโอกาสที่ได้จำหน่ายสินค้ามากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้

“ในส่วนของ SME จำเป็นต้องมีการพัฒนาและแข่งขัน เนื่องจากช่องทางการตลาดซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแทบทุกวัน ฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการ SME จะอยู่รอดได้ ต้องพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันขับเคลื่อนโดยฝั่งผู้ซื้อ คือผู้ซื้อต้องการอะไร ผู้ค้าก็ต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ซื้อทั้งในประเทศและระดับโลก”

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีทุนไทย พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 10 ปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายย่อย เจ้าของร้านโชห่วย รวมทั้งประชาชนทั่วไป.

กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งเสริมธุรกิจ SME พร้อมเพิ่มช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ค้า มีโอกาสจำหน่ายสินค้ามากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ.. 24 ก.ค. 2560 11:52 ไทยรัฐ