วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ขับเคลื่อน โครงการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวงไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ดูการขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อดูการขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชา ที่กระทรวงมหาดไทยส่งคนไปอบรมแล้วนำกลับมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง

ทั้งนี้คณะของนายสุทธิพงษ์ได้ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการออกแบบพื้นที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้กับจังหวัดชัยนาท โดยมี นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา, ปลัดจังหวัดชัยนาท, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, ชลประทานจังหวัดชัยนาท และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมประชุมด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดอบรมโครงการศาสตร์พระราชา โดยนำข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นที่สนใจในทุกจังหวัดมาอบรม เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับไปปฏิบัติในแต่ละจังหวัด ขณะนี้ผ่านการอบรมไปแล้ว 8 รุ่น ซึ่ง ดร.กำธร ก็จะหาโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน หากเกิดปัญหาจะได้ให้แนวทางปฏิบัติในพื้นที่
สำหรับผลการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา ที่ จ.ชัยนาท ถือได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีการนำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศาสตร์พระราชาให้ความสุขที่ยั่งยืน จนกระทั่งมีผู้แสดงความจำนงต้องการสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ เพิ่ม เพื่อนำศาสตร์พระราชาไปสู่แนวทางการปฏิบัติใน อ.เนินขาม อีกแห่งหนึ่ง ในส่วนของจังหวัดอื่นก็จะมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในแต่ละภาคลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติต่อไป

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ดูการขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน 24 ก.ค. 2560 11:06 ไทยรัฐ