วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสว.จับมือ เอ็ตด้า จัดอบรม 'SMEs Go Online' ล่องใต้ เริ่มสตาร์ตสงขลา

สสว.จับมือ เอ็ตด้า จัดอบรม "SMEs Go Online" เสริมแกร่ง "SMEs –วิสาหกิจชุมชน" จัดทีม กูรูไขเคล็ดลับการทำตลาดออนไลน์มัดใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเจาะกลยุทธ์-ยกระดับสินค้าชุมชน ตลอด ก.ค.-ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม นี้ สสว.ได้จัดบุคลากรลงพื้นที่อบรมด้าน E-commerce ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs (E-commerce) มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่การทำตลาดออนไลน์ เนื่องจาก สสว.เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่มีสินค้าที่มีคุณภาพ และหลากหลาย แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดให้สินค้ามีความน่าสนใจและประสบปัญหาในการก้าวเข้าสู่การค้าขายออนไลน์ ดังนั้น สสว.จึงต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยทำกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs หรือ SMEs Go Online ที่ สสว.ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่อีคอมเมิร์ซและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์

"จุดอ่อนที่สำคัญมากของ SME ไทย คือ มีช่องทางการขายที่จำกัด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการไม่มีหน้าร้าน หรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการเช่าพื้นที่ขายสินค้า ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SMEs หลายราย ได้เปลี่ยนช่องทางการทำธุรกิจมาเป็นการขายสินค้าผ่านระบบ E-commerce หรือ online แต่การที่ SMEs จะขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง E-commerce จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการขาย ให้สามารถขายสินค้าได้จริงอีกด้วย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ เป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับ SMEs ขนาดย่อม สสว.จึงได้จัดโครงการ E-commerce โดยตั้งเป้าจะนำ SMEs ขนาดย่อม จำนวน 65,000 ราย นำสินค้า/บริการ ไม่ต่ำกว่า 1 แสนผลิตภัณฑ์เข้าขายผ่านระบบออนไลน์" นายวชิระ กล่าว

ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวว่า เป็นการผสานความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญระหว่าง ETDA กับ สสว.ในการเข้าไปช่วยเหลือและยกระดับความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และโอทอป รวมถึงการบ่มเพาะผู้ประกอบการกว่า 21,600 ราย โดยในส่วนของ ETDA จะเข้าไปเสริมแกร่งการทำธุรกิจสู่อีคอมเมิร์ซ และการทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำตลาดออนไลน์ได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมโครงการแล้วจำนวน 10,000 ราย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

"การต่อยอดโครงการ SMEs Go Online นับเป็นความร่วมมือสำคัญของ สสว.และ ETDA ที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทำอีคอมเมิร์ซ พัฒนาช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Entrepreneur ในยุค Thailand 4.0" นางสุรางคณา กล่าว

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันนี้ สสว.ร่วมกับ ETDA และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินโครงการ "SMEs Go Online ในยุค 4.0" เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่อีคอมเมิร์ซและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 400 คน

ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีสินค้าและบริการที่น่าสนใจมากมาย แต่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ถนัดทำการตลาด ซึ่งทางจังหวัดต้องขอขอบคุณ สสว. เอ็ตด้า และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จัดโครงการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในการช่วยปรับแนวคิดการทำตลาดของคนในพื้นที่และภาคใต้ตอนล่างให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสู่การแข่งขันในตลาดได้ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าโอทอปมีการแข่งขันสูงขึ้น เพราะมีการผลิตสินค้าคล้ายคลึงกันมาก แต่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือของดีและราคาถูก ดังนั้น จึงไม่ใช่แข่งขันกันภายในจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน ซึ่งทางจังหวัดได้หารือกัน เพื่อนำเทคโนโลยีใช้ เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นสมาร์ท ซิตี้

สำหรับจังหวัดสงขลา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม และผู้ประกอบการมีศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการจัดองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับ SMEs ในภูมิภาคอื่นต่อไป โดยมีนายสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนะนำ “เคล็ดลับการทำสินค้าให้โดดเด่นบน e – Marketplace” นอกจากนี้ ยังมีการอบรม "เขียนโพสต์ขายให้ปัง เดี๋ยวตังค์มาเอง" และกิจกรรมเวิร์กช็อปฝึกเขียนโพสต์หลากหลายวิธี ตลอดจนการสอนเทคนิคถ่ายภาพสินค้าให้โดน แต่งภาพสินค้าให้เด่น พร้อมการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปฝึกถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าผ่านมือถือ โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เกษตร การผลิตดอกไม้ ผลไม้แปรรูป หัตถกรรมเสื่อกระจูด และผลิตภัณฑ์อาหาร

ส่วนการจัดกิจกรรมอบรมครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการอบรมสมัครได้ที่ http://bit.ly/2v9iCma หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล smesgoonline@etda.or.th หรือ โทร. 02-123-1280

สสว.จับมือ เอ็ตด้า จัดอบรม "SMEs Go Online" เสริมแกร่ง "SMEs –วิสาหกิจชุมชน" จัดทีม กูรูไขเคล็ดลับการทำตลาดออนไลน์มัดใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเจาะกลยุทธ์-ยกระดับสินค้าชุมชน ตลอด ก.ค.-ส.ค.นี้ 24 ก.ค. 2560 10:55 24 ก.ค. 2560 11:09 ไทยรัฐ