วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

101ศูนย์พร้อมจด แรงงานเถื่อน ‘24ก.ค.-7ส.ค.’ กทม.มี11แห่ง ยันไม่ต่อเวลา

“ปลัดแรงงาน” เตือนนายจ้างรีบแจ้งใช้ต่างด้าวผิดกฎหมาย 24 ก.ค.-7 ส.ค. แค่ 15 วันเท่านั้น เปิดศูนย์รับแจ้ง 101 แห่งทั่วประเทศ นำกลุ่มผิดกฎหมายเข้าระบบทำงานให้ถูกต้อง ส่วนใน กทม. 11 ศูนย์ มี 2 แห่ง อยู่ในพื้นที่ทหาร ย้ำขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อคน พร้อมยันมีมาตรการตรวจสอบเข้มป้องกันการสวมรอย

กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น กระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังตรวจความพร้อมของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 1 ใน 11 ศูนย์ทั่ว กทม. ว่า ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.นี้ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค. ศูนย์ทั่วประเทศจำนวน 101 แห่ง และ 11 ศูนย์ที่อยู่ใน กทม. พร้อมเปิดให้นายจ้างแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย โดยจะต้องเป็นลูกจ้างที่จ้างงานอยู่ก่อนแล้ว ห้ามนำคนมาแอบอ้าง จะมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างเข้ม ทั้งนี้ จะเปิดให้ยื่นเอกสาร 15 วัน ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เมื่อมาถึงจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสาร กรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง รับบัตรคิว รอเรียกเข้าไปบันทึกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ และออกใบรับคำขอเพื่อนัดมาสัมภาษณ์ในภายหลัง ใช้เวลาแจ้งประมาณ 15 นาทีต่อคนเท่านั้น แต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 30 จุด และเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไม่มีวันหยุด

ม.ล.ปุณฑริกกล่าวอีกว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะมีนายจ้างแจ้งใช้ต่างด้าวมากน้อยแค่ไหน จึงขอให้นายจ้างหรือตัวแทนรีบเข้ามาอย่าชะล่าใจ เพราะจะไม่ขยายเวลาออกไปอีก หลังครบกำหนดชะลอโทษ จะบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เมื่อมีโอกาสควรรีบมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อผ่านขั้นตอนรับแจ้ง 15 วัน ไปแล้ว ขั้นตอนต่อมา ระหว่างวันที่ 8 ส.ค.-9 ก.ย. จะเป็นการคัดกรองความสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างจริงตามที่แจ้งไว้หรือไม่ โดยขั้นตอนนี้นายจ้างและลูกจ้างจะต้องมาด้วยตัวเอง เมื่อผ่านแล้วจะมีใบรับรองเพื่อไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล ซึ่งทางการเมียนมา และกัมพูชา จะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในไทย ส่วนลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง และเข้าสู่ระบบเพื่อขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบ อนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้จะมีการเข้มงวดตามแนวชายแดน จับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าจะลักลอบข้ามเข้ามาง่ายๆ ขณะที่ระบบคัดกรองนายจ้างลูกจ้างก็จะมีความเข้มงวดตรวจสอบ เพื่อป้องกันเอาคนมาสวมรอย ส่วนที่ห่วงว่าอาจจะมีการเตี๊ยมกันมาให้ข้อมูล ตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญดูแลอยู่ หากเป็นนายจ้างที่ใช้คนไม่เกิน 5 คน ยิ่งมีเอกสารหลักฐานก็จะตรวจสอบง่าย แต่หากเกิน 5 คนขึ้นไปหรือมีการจ้างงานจำนวนมาก กรมการจัดหางานจะรับไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้น เพราะถ้าเป็นการจ้างมากๆ บริษัทจะต้องมีข้อมูลการจ้างเดิมในกลุ่มที่ทำงานถูกต้องอยู่บ้างแล้ว ไม่ใช่มีแต่กลุ่มผิดกฎหมายทั้งหมด

วันเดียวกัน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวภายหลังเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว ไอที สแควร์ อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ชั้น 3 ติดกับหน่วยงานของกรมการจัดหางาน ว่า หน่วยนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดระบบการเข้ารับบริการ มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายบอกทาง รวมทั้งมีการจัดหน่วยพยาบาลไว้ประจำที่ศูนย์ฯ หากเอกสารครบ จะใช้เวลาไม่เกินรายละ 3 นาที และช้าสุดไม่เกิน 30 นาที ในการขึ้นทะเบียนนั้น นายจ้างไม่ต้องนำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมา เพียงแต่นำเอกสารที่ต้องใช้มาให้ครบ คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป เมื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ใบตอบรับ เพื่อนัดหมายให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปแสดงตนอีกครั้ง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

“ขอเชิญชวนให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว ทำงานอยู่ ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาขึ้นทะเบียน ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเปิดเพียง 15 วัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังจะทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับแรงงานอื่นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” นายสุรเดชกล่าว

สำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 11 แห่ง ใน กทม. ตั้งอยู่ที่ 1.กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 2.ไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 3.สถานีขนส่งสายใต้ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 4.ธัญญาปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง 5.ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3 ถนนพระราม 2 ซอย 62 เขตบางขุนเทียน 6.สวนกีฬารามอินทรา ถนนรามอินทรา ซอย 5 เขตบางเขน 7.กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต 8.อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย 9.หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ถนนประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง 10.สำเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค และ 11. กองความปลอดภัยแรงงาน ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน ขณะเดียวกันนายจ้างสามารถส่งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ศูนย์ฯ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go. th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

“ปลัดแรงงาน” เตือนนายจ้างรีบแจ้งใช้ต่างด้าวผิดกฎหมาย 24 ก.ค.-7 ส.ค. แค่ 15 วันเท่านั้น เปิดศูนย์รับแจ้ง 101 แห่งทั่วประเทศ นำกลุ่มผิดกฎหมายเข้าระบบทำงานให้ถูกต้อง ส่วนใน กทม. 11 ศูนย์ 24 ก.ค. 2560 08:42 24 ก.ค. 2560 08:42 ไทยรัฐ