วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟน.ขยายระบบรับเมือง ไฟรถไฟฟ้าไม่ปนไฟบ้าน

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน.ได้มีการวางแผนพัฒนาระบบการนำจ่ายไฟฟ้าทุกๆ 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผังเมือง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรี สมุทรปราการ ส่วนการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าอยู่ระหว่างก่อสร้างอีกหลายเส้นทางนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะประสานมายัง กฟน. เพื่อพิจารณาเรื่องแผนการใช้ไฟฟ้า ซึ่งแต่ละโครงการจะก่อสร้างสถานีรับไฟฟ้าจาก กฟน.โดยตรง จะไม่กระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน อีกทั้งรถไฟฟ้าแต่ละสายทางจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 20 เมกะวัตต์ต่อเส้นทางเท่านั้น ดังนั้น กฟน.จึงมั่นใจว่าการใช้ไฟฟ้าของรถไฟฟ้าจะไม่กระทบต่อประชาชนแต่อย่างใด.

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน.ได้มีการวางแผนพัฒนาระบบการนำจ่ายไฟฟ้าทุกๆ 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผังเมือง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่กรุงเทพ 24 ก.ค. 2560 02:04 24 ก.ค. 2560 02:04 ไทยรัฐ