วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนแห่งใหม่ที่บางบอนคืบ เร่งเสร็จ ธ.ค.-เข้าออก 4 ทาง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ บางบอน ว่า การดำเนินการมีความคืบหน้ารวม 67% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ตลอดจนให้พิจารณาหาเส้นทางเข้าออกและสถานที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งการเดินทางมาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) สามารถมาได้ 4 เส้นทาง ได้แก่ถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ซอยเอกชัย 101 ซอยเอกชัย 109 และซอยเอกชัย 131.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ บางบอน ว่า การดำเนินการมีความคืบหน้ารวม 67% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 24 ก.ค. 2560 02:02 24 ก.ค. 2560 02:02 ไทยรัฐ