วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' เผยคนเชื่อ รบ.'บิ๊กตู่'โยกย้าย ขรก.ปลอดการเมืองแทรกแซง

"ดุสิตโพล" เผย ปชช.เชื่อ รบ."บิ๊กตู่" ไม่แทรกแซงแต่งตั้งโยกย้าย ขรก. เน้นพิจารณาความเหมาะสม-ความสามารถ เชื่อดีกว่า รบ.นักการเมือง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 60 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,159 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. 60 ในหัวข้อ "การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระหว่างรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ปัจจุบัน) กับรัฐบาลที่ผ่านมา" เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 4 คน ซึ่งถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อตรงกับช่วงโรดแม็ปสุดท้ายของรัฐบาลก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไรกับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ อันดับ 1 เป็นการโยกย้ายเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสม มีความสามารถเข้ามาทำงาน 68.77 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 เพื่อช่วยให้รัฐบาลทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 54.36 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 3 ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร จะดีหรือไม่ ต้องพิจารณาจากผลงาน 50.53 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อถามว่า เปรียบเทียบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับการแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลที่บริหารโดยนักการเมืองที่ผ่านมานั้น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร อันดับ 1 การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ดีกว่า 29.07 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นรัฐบาลทหาร ไม่มีการเมืองแทรกแซง เป็นการปรับเพื่อให้มีผลงานดีขึ้น อันดับ 2 ดีพอๆ กัน 27.60 เปอร์เซ็นต์ เพราะทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อบ้านเมือง มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ อันดับ 3 แย่พอๆ กัน 26.46 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีการแต่งตั้งคนของตนเอง เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เป็นเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ และอันดับ 4 การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลที่บริหารโดยนักการเมือง ดีกว่า 16.87 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีความเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ฯลฯ 

เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาล เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ อันดับ 1 ระบุว่า ควรเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ 67.47 เปอร์เซ็นต์ อันดับ 2 ทุกคนที่เข้ามาควรตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต 66.87 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ 3 ทุกคนทุกฝ่ายควรช่วยกันทำงาน แก้ปัญหา ทำเพื่อส่วนรวม 63.76 เปอร์เซ็นต์

"ดุสิตโพล" เผย ปชช.เชื่อ รบ."บิ๊กตู่" ไม่แทรกแซงแต่งตั้งโยกย้าย ขรก. เน้นพิจารณาความเหมาะสม-ความสามารถ เชื่อดีกว่า รบ.นักการเมือง 23 ก.ค. 2560 11:46 23 ก.ค. 2560 13:00 ไทยรัฐ