วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำทะเลหนุนสูง ผวจ.นนทบุรี สั่งป้องกันน้ำท่วมริมสองฝั่งเจ้าพระยา

ผวจ.นนทบุรี สั่งการทุกอำเภอ ประสานงานทุกท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระวังน้ำท่วม พร้อมกับสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจาก 22-27 ก.ค.นี้ เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับน้ำท้ายเขื่อนมีมาก

เมื่อ 23 ก.ค. 60 กรมชลประทานประกาศสถานการณ์น้ำ ระหว่างวันที่ 22-27 ก.ค. 60 ว่า เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง และการระบายน้ำท้ายเขื่อนมีมาก จะส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ในเวลาประมาณ 17.00-21.00 น. ตามจังหวะขึ้นของน้ำทะเล

สำหรับ 24-25 ก.ค.60 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้ทุกอำเภอประสานงานทุกท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนบริเวณที่อยู่ริมน้ำ และดูแลด้วยกรณีเกิดเหตุการณ์

2. อ.ปากเกร็ด ได้จัดชุดทีมบูรณาการสำรวจพื้นที่ ทั้งปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งานป้องกัน อบต.ท่าอิฐ และ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

3. เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำกระสอบทรายเพื่อทำแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบ

4. เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัด จนท.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยต่างๆ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

5. ชลประทานจังหวัดจะดำเนินการแจ้งระดับน้ำเจ้าพระยาเป็นระยะๆ

6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดชุดเวรเฝ้าระวังสถานการณ์ ตลอด 24 ชม. และรายงานการพยากรณ์อากาศเป็นระยะๆ 

ผวจ.นนทบุรี สั่งการทุกอำเภอ ประสานงานทุกท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระวังน้ำท่วม พร้อมกับสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจาก 22-27 ก.ค.นี้ เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับน้ำท้ายเขื่อนมีมาก 23 ก.ค. 2560 11:35 23 ก.ค. 2560 12:27 ไทยรัฐ