วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พศ.บี้หนักร.ร.ปริยัติฯให้ทำบัญชีละเอียดยิบ

“พงศ์พร” ผอ.พศ.ทำหนังสือสั่ง พศจ.บี้ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ให้รายงานแจงละเอียดยิบเงินอุดหนุนหลังพบทำบัญชีรับ-จ่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานราชการ ขีดเส้นตายรายงานผลภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ฝ่ายประธานกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ พ้อที่ผ่านมาต้องรายงานค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว

กรณีกองบังคับการตำรวจปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ปปป.) เปิดยุทธการปราบโกงวัดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแล้ว ก่อนที่ ป.ป.ช. พิจารณาพบมูลความผิดกรณีสำนวนการทุจริตเบิกจ่าย เงินงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา และมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเป็นอดีตผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 3 คน ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.เปิดประเด็นการตรวจสอบทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมไปถึงงบประมาณอุดหนุนด้านต่างๆ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) ลงนามในหนังสือเรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การลงบัญชีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถึง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ หนังสือดังกล่าวระบุว่า “ด้วย พศ.โดยกองพุทธศาสนศึกษามีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการควบคุม ดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่ง พศ.มีการอุดหนุนงบประมาณจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ค่าภัตตาหาร ค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับพระภิกษุสามเณร ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียนและค่าตอบแทนครู”

ข้อความในหนังสือระบุอีกว่า “ที่ผ่านมาในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของหลักการทำบัญชี การลงบัญชี หรือทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นระบบหรือรูปแบบมาตรฐานของทางราชการ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน พศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และในฐานะที่ พศจ.เป็นผู้มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงขอให้เข้าไปกำกับดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การลงบัญชีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย พร้อมทั้งให้รายงานผลมาภายในวันที่ 31 ส.ค.2560 เพื่อกองพุทธศาสนศึกษาจะได้นำมาเป็นฐานข้อมูลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่อไป” ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับหนังสือดังกล่าวกับ พ.ต.ท.พงศ์พร แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ด้านพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 กล่าวว่า เท่าที่ดูรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ให้รายงานเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ พศ.อุดหนุนมานั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในงบฯรายหัวของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งหมด การที่ พศ.มีหนังสือแจ้งมาในลักษณะดังกล่าวถือเป็นครั้งแรก เพราะตามปกติแต่ละโรงเรียนมีการรายงานไปยัง พศจ.เป็นประจำทุกเดือนว่านำงบฯอุดหนุนไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวัน 29 มิ.ย. พ.ต.ท.พงศ์พรทำหนังสือแจ้งไปยัง พศจ.และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อขอให้แจ้งยอดนักเรียนที่แท้จริง โดยระบุว่า พศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีบางโรงเรียนแจ้งยอดนักเรียนเกินจริง ทำให้ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เตรียมนัดรวมตัวกันเพื่อเข้าพบ พ.ต.ท.พงศ์พรเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมท้าให้ พศ.เข้ามาตรวจสอบ หากไม่พบว่ามีการแจ้งยอดนักเรียนเกินจริงตามที่ พศ.ระบุมา ทาง พศ.จะต้องให้งบฯอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพิ่มจากเดิมด้วย

“พงศ์พร” ผอ.พศ.ทำหนังสือสั่ง พศจ.บี้ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ให้รายงานแจงละเอียดยิบเงินอุดหนุนหลังพบทำบัญชีรับ-จ่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานราชการ ขีดเส้นตายรายงานผลภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้... 23 ก.ค. 2560 02:12 23 ก.ค. 2560 04:58 ไทยรัฐ