วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ประกาศหา 10 คนในภาพ พระราชกรณียกิจ พระเจ้าอยู่หัว ร.10

เพื่อเป็นแนวทางใช้พัฒนาประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศตามหาบุคคลใน 10 ภาพพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ประชาชน เยาวชนได้รับรู้ น้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 โดยผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560 และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและต่างประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสรับรู้และน้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ สวธ.ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ต่างๆทั่วประเทศ เร่งลงพื้นที่เพื่อตามหาบุคคลในภาพ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่นทุรกันดารและในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เช่น พระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การพระศาสนา การเกษตร การแพทย์และการสาธารณสุข การทหาร ฯลฯ จำนวน 10 ภาพ ดังนี้

ภาพที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2519 ขณะพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและมีพระราช ปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภาพที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2528 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน ภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2529 ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ขณะทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ภาพที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2530 ขณะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆในกระทรวงยุติธรรม ภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2536 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2536 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2539 ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราช ดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2542 ทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2544 ทรงให้อาหารแกะในโอกาสโดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2546 ขณะพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2547 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสโดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นางพิมพ์รวี กล่าวอีกว่า สวธ.จะจัดแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวบุคคลในภาพเพื่อให้แต่ละคนได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตามพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและรับรู้ถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ในวันพุธที่ 26 ก.ค.นี้ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศตามหาบุคคลใน 10 ภาพพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ประชาชน เยาวชนได้รับรู้น้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต... 23 ก.ค. 2560 01:11 23 ก.ค. 2560 07:32 ไทยรัฐ