วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 23/07/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็น หรือทรรศนะ หรือ ความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงพี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

คุ้มครองสุนัข

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ผมเห็นข่าวสุนัขถูกคนทุบตี จึงอยากให้รัฐบาลช่วยคุ้มครองสุนัขให้ด้วยนะครับ เพราะมันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์ที่สุด.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.อัษฎาวุธ เพ็งบุบผา
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

รักษาสิ่งแวดล้อม

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ขอให้รัฐบาลช่วยรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงคลองและแม่น้ำ บ้านเมืองจะได้สะอาดน่าอยู่ครับ.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายนิพนธ์ สำแดงเดช
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

22 ก.ค. 2560 11:31 22 ก.ค. 2560 11:31 ไทยรัฐ