วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 23/07/60

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ พี่ม้ามังกร จะพาน้องๆไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการใหม่ทั้งหมดให้มีความทันสมัย สวยงาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากทางภาคเหนือ

แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ชั้น โดยเราจะเริ่มกันจากชั้นล่าง ห้องที่หนึ่ง ห้อง นิทรรศการพัฒนาการพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ เศียรพระแสนแซว่ ซึ่งพบที่วัดยางกวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องให้เห็นความงดงามของศิลปะล้านนาพุทธศตวรรษที่ 19-20 ทั้งยังจัดแสดงรอยพระพุทธบาท ไม้ประดับมุกและกระจกด้วย

ห้องที่สอง เป็นการแสดงคติการสร้างพระพิมพ์ในพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ศิลปะอินเดีย อาทิ พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา ดินเผา พระพิมพ์ต่างๆ กลุ่มที่ 2 ศิลปะทวารวดี อาทิ ชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผา พระพิมพ์สำริด ศิลปะหริภุญไชย กลุ่มที่ 3 ศิลปะพม่าแบบพุกาม อาทิ ชิ้นส่วนพระพิมพ์ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ และแบบมีจารึกอักษรมอญ กลุ่มที่ 4 ศิลปะลพบุรี และกลุ่มที่ 5 ศิลปะหริภุญไชย

ห้องที่สาม คือ ห้องเครื่องสักการะและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โดยจัดแสดงหีบพระธรรมลงรักปิดทองล่องชาด เรื่องเวส-สันดรชาดก ซุ้มพระพุทธรูป ไม้แกะสลัก มณฑปจำลองไม้แกะสลัก

ห้องที่สี่ คือ ห้องแสดงเครื่องถ้วยล้านนา จัดแสดงเครื่องถ้วยลายปลาคู่ลายกา เครื่องถ้วยจีนที่พบในแหล่งโบราณคดีล้านนา จานลายกระต่ายมองดวงจันทร์ ที่สำคัญคือ จัดแสดงเครื่องถ้วยที่ประชาชนทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ อ.อมก๋อย ได้แก่ จานเคลือบสีเขียว ชามเคลือบสีขาว

ห้องที่ห้า ห้องจิตรกรรมล้านนา ซึ่งมีการคัดลอกจิตรกรรม ฝาผนังของวัดต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ศิลปกรรม สกุลช่างลำปาง เชียงใหม่ และน่าน รวมถึงชาวไทใหญ่ ลาว และไทยภาคกลาง มารวบรวมไว้ อาทิ จิตรกรรมในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่, วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง, วิหารจตุรมุข วัดภูมินทร์ จ.น่าน

จากนั้นเราจะเดินขึ้นชั้นที่ 2 มีห้องจัดแสดงทั้งหมด 8 ห้อง เน้นเรื่องราวการอยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติ
ศาสตร์การขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1.ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ 2.สมัยประวัติศาสตร์ภาคเหนือ 3.อาณาจักรล้านนา 4. ล้านนาภายใต้ การปกครองของพม่า 5. ล้านนาสมัยรัตนโกสินทร์ 6.ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ และราชสำนักสยาม 7.พระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา และ 8.คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

เมื่อน้องๆเดินจนครบทุกห้องแล้ว จะได้รับความรู้ เชื่อมโยง จ.เชียงใหม่ จากอดีตสู่ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยครับ.

พี่ม้ามังกร

22 ก.ค. 2560 11:24 22 ก.ค. 2560 11:24 ไทยรัฐ