วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 23/07/60

ประกวดความดี...คณะ กรรมการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร ภายใต้ หัวข้อ “ดี 7 Days : ทำดี ทำได้ทุกวัน” ผลงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.แอนิเมชั่นขนาดสั้น 2.ภาพยนตร์สั้น 3.ภาพ ถ่าย 4.โปสเตอร์ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2244-1777-8 หรือ http://m.facebook.com/d7days 

นวัตกรรมอวกาศ รอบตัวเรา...อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชวนน้องๆมาร่วมงาน “นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา” โดยนำเสนอนวัตกรรมอวกาศใกล้ตัว ที่เกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้ในอวกาศและการ ต่อยอดนวัตกรรมนั้นเพื่อนำกลับมาใช้บนโลก ในรูปแบบสนุก เข้าใจง่าย และได้ลงมือปฏิบัติจริง ที่อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 11.00-17.00 น. งานมีถึงวันที่
30 ก.ค.นี้.

ตั้งชื่อลูกเพนกวิน...ซีไลฟ์แบงคอก ชวนน้องๆร่วมกิจกรรมประกวด ตั้งชื่อ “ลูกเพนกวินเจนทู” อายุ 1 เดือน ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของซีไลฟ์ แบงคอก ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.60 มีน้ำหนักแรกเกิด 95 กรัม เมื่อแรกฟักออกมาจากไข่ ยังมองอะไรไม่เห็น ซึ่งจะเริ่มลืมตาเมื่ออายุได้สามวัน ถือเป็นลูกเพนกวินเจนทูตัวแรกที่เกิดในประเทศไทย น้องๆที่สนใจส่งชื่อเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา สามารถดูกติกาและส่งชื่อเข้าประกวดได้ทางเฟซบุ๊ก Facebook : Sea Life Bangkok Ocean World ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้.

22 ก.ค. 2560 11:20 22 ก.ค. 2560 11:20 ไทยรัฐ