วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล ชี้ คนไม่แน่ใจถึงเวลาปรับครม. ยังเห็นเป็นแค่ข่าวลือ

สวนดุสิตโพล ชี้ คนไม่แน่ใจถึงเวลาปรับครม.หรือยัง ขอให้ขึ้นอยู่กับนายกฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนใหญ่ยังเห็นเป็นแค่ข่าวลือ

วันที่ 22 ก.ค. จากการที่มีหลายกระแสพูดถึงการปรับ ครม. มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่า ยังไม่มีแนวคิดการปรับ ครม. แต่อย่างใด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับ ครม. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,236 คน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการจะปรับ ครม.

อันดับ 1 เป็นเพียงกระแสข่าว ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง 68.20%

อันดับ 2 จะปรับหรือไม่ปรับก็ได้ ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม 58.74%

อันดับ 3 การปรับ ครม. ควรปรับเพื่อให้การทำงานดีขึ้น แก้ไขจุดบกพร่อง 53.64%

อันดับ 4 หากการทำงานไม่ก้าวหน้า ก็ควรมีการปรับเปลี่ยน 48.87%

อันดับ 5 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 41.91%


2. “ผลดี” กับ “ผลเสีย” ถ้าจะมีการปรับ ครม.ในช่วงนี้

“ผลดี”

เปิดโอกาสให้คนใหม่ที่มีฝีมือเข้ามาทำงาน 14%

รัฐบาลมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาดีขึ้น 60%

แต่ละกระทรวงกระตือรือร้นมากขึ้น 22%

“ผลเสีย”

งานล่าช้า หยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง 43%

อาจเกิดความขัดแย้ง มีปัญหาภายใน 34%

ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาล 13%

3. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีการปรับ ครม.

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 45.15% เพราะไม่รู้ว่าปรับครม.แล้ว จะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิม อาจเป็นเพียงกระแสข่าวที่ปล่อยออกมา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

อันดับ 2 ถึงเวลาที่จะปรับ ครม.แล้ว 29.00% เพราะ หลายปัญหาสะสมมานาน ยังแก้ไขไม่ได้ มีหลายกระทรวงที่มีปัญหา ผลงานไม่น่าพอใจ เปิดโอกาสให้คนใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ฯลฯ 

อันดับ 3 ยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับ ครม. 25.85% เพราะ รัฐบาลยังทำงานเป็นไปตามโรดแม็ป หากมีการปรับเปลี่ยนอาจไม่เกิดความต่อเนื่อง สถานการณ์ยังปกติ ฯลฯ 

สวนดุสิตโพล ชี้ คนไม่แน่ใจถึงเวลาปรับครม.หรือยัง ขอให้ขึ้นอยู่กับนายกฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนใหญ่ยังเห็นเป็นแค่ข่าวลือ 22 ก.ค. 2560 10:52 22 ก.ค. 2560 11:08 ไทยรัฐ