วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ อยากให้ รบ.ส่งเสริมใช้ไฟฟ้าทางเลือก

ซุปเปอร์โพล ชี้ คนร้อยละ 86.5 ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนใช้ไฟฟ้าทางเลือก ขณะที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ รองลงมาคือ ค่าอาหาร ข้าวแกง

วันที่ 22 ก.ค. ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าทางเลือก" ของประชาชนและธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1,285 คน ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.6 มีปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และมีค่าเฉลี่ยไฟฟ้าต่อเดือนประมาณ 1,308 บาท

ขณะเดียวกัน ประชาชน ร้อยละ 86.5 ต้องการให้ รัฐบาล ส่งเสริมให้ บ้านเรือนของประชาชนใช้ไฟฟ้าทางเลือก เช่น แผงโซลาร์เซลล์ จาก พลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.0 ต้องการให้ รัฐบาล ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ใช้ไฟฟ้าทางเลือก เช่นกัน รวมถึง ร้อยละ 97.7 ต้องการที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ที่ไม่ก่อ มลพิษ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการสำรวจ พบว่า นอกเหนือจากค่าไฟฟ้าแล้ว อันดับแห่งความทุกข์ของประชาชน ร้อยละ 31.1 ค่าอาหาร ข้าวแกง รองลงมา ร้อยละ 22.4 ค่าที่พักอาศัย, ร้อยละ 10.3 ค่าผ่อนงวดรถ, ร้อยละ 9.8 การศึกษา, ร้อยละ 8.7 ค่าน้ำ

ซุปเปอร์โพล ชี้ คนร้อยละ 86.5 ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนใช้ไฟฟ้าทางเลือก ขณะที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ รองลงมาคือ ค่าอาหาร ข้าวแกง 22 ก.ค. 2560 10:09 22 ก.ค. 2560 11:06 ไทยรัฐ