วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศึกษาโครงข่ายน้ำ ฝั่ง ต.ต.เจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่โรงแรมเวสต์เกต อ.บางใหญ่ นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี จัดโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเสนอผลการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ำ มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายนิสิตกล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กทม. สมุทรปราการ และสมุทรสาคร.

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่โรงแรมเวสต์เกต อ.บางใหญ่ นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี จัดโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 22 ก.ค. 2560 03:58 ไทยรัฐ