วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด 5 หลักสูตรรับ นศ.แพทย์ศิริราช

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแนะนำหลักสูตรของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา กล่าวว่า ปีการศึกษา 2561 เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ 5 หลักสูตร ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบทีแคส ดังนี้ 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับรวม 292 คน รอบที่หนึ่ง รับโดย Portfolio หรือแฟ้มผลงาน โครงการโอลิมปิกวิชาการ เหรียญทองระดับนานาชาติ รับ 1 คน รอบที่สอง รับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหิดลวิทยาจารย์ 1 คน โครงการโอลิมปิกวิชาการ 17 คน รอบที่สาม รับตรงร่วมกันในโครงการรับตรงผ่าน กสพท.รับ 270 คน

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์กล่าวต่อว่า 2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โดยรับรอบที่หนึ่ง รับ 20 คน รอบที่สอง รับ 20 คน รอบที่สาม รับตรง ร่วมกัน รับ 20 คน รอบสี่แอดมิชชั่นกลาง รับ 15 คน 3.หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต รอบที่หนึ่ง Portfolio รับ 2 คน รอบ ที่สองรับ 2 คน รอบที่สาม รับตรงร่วมกัน รับ 4 คน รอบที่สี่แอดมิชชั่นกลาง รับ 18 คน 4.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ รอบที่หนึ่ง Portfolio รับ 3 คน รอบที่สองไม่เปิดรับ รอบที่สาม รับตรงร่วมกัน รับ 12 คน รอบที่สี่แอดมิชชั่นกลาง รับ 12 คน 5.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รับ 150 คน ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.educationsi.sicsc.net/ 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแนะนำหลักสูตรของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 ก.ค. 2560 03:23 22 ก.ค. 2560 03:24 ไทยรัฐ