วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปลัดแรงงาน' แถลงความพร้อมศูนย์ใช้ต่างด้าวผิด ก.ม.101แห่งทั่ว ปท.

จัดระเบียบแรงงาน!! "ปลัดแรงงาน" แถลงความพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ใช้แรงงานผิดกฎหมาย 101 แห่งทั่วประเทศ ยันครบกำหนดผ่อนผัน จับปรับรุนแรงตามกฎหมายใหม่ ยันไม่มีการเปิดช่องให้ จนท.เรียกรับผลประโยชน์...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่กระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน และนายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน แถลงถึงความพร้อมในการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อรองรับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1. ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. ให้นายจ้าง กรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง กทม.มี 11 แห่ง จะให้ใครมาส่งก็ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ขั้นตอนที่ 2. ระหว่าง 8 ส.ค. - 9 ก.ย. นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ขั้นตอนที่ 3. ไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล หรือ CI ซึ่งทางการเมียนมา และกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในประเทศไทย สำหรับลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง และเข้าสู่ระบบ One Stop Service เพื่อขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในจุดเดียวกัน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจำนวน 101 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งถือเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในไทยให้ถูกกฎหมาย ด้วยการออกเงื่อนไขการผ่อนปรนให้มาลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง ตามมติที่ประชุมร่วม ครม.- คสช.ที่ได้วางกรอบผ่อนปรนไว้ 180 วัน แต่จะเน้นการรับลงทะเบียนลูกจ้างรายเดิมเท่านั้น ไม่รับลูกจ้างใหม่ ทั้งนี้ นายจ้างสามารถยื่นคำขอ พร้อมนำเอกสารประกอบ 3 อย่าง คือ 1. แบบฟอร์มยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 3. รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป มายื่นได้ที่ศูนย์ตามที่กำหนด สำหรับใน กทม. มีศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 11 แห่ง ได้แก่ 1. กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 2. IT Square หลักสี่พลาซ่า ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 3. สถานีขนส่งสายใต้ ชั้น 2 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 4. ธัญญาปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง 5. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3 ถ.พระราม 2 ซ.62 เขตบางขุนเทียน 6. สวนกีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา ซ.5 เขตบางเขน 7. กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต 8. อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ) ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย 9. หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ถ.ประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง 10. สำเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค 11. กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน

ด้าน นายอนันต์ชัย กล่าวว่า หากไม่สะดวกมาด้วยตัวเอง นายจ้างสามารถส่งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ศูนย์ฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ ก็ได้เช่นกันที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบ จะมีการตรวจสอบตามรูปแบบเช็กลิสต์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ยืนยันว่าไม่มีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่อาจจะนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับรองสถานะการทำงานให้ตามที่มีความกังวลกัน เมื่อได้รับการรับรองแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่ให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติก่อนขอเวิร์กเพอร์มิตต่อ.จัดระเบียบแรงงาน!! "ปลัดแรงงาน" แถลงความพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ใช้แรงงานผิดกฎหมาย 101 แห่งทั่วประเทศ ยันครบกำหนดผ่อนผัน จับปรับรุนแรงตามกฎหมายใหม่ ยันไม่มีการเปิดช่องให้ จนท.เรียกรับผลประโยชน์... 21 ก.ค. 2560 14:47 ไทยรัฐ