วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

School phobia

–phobe เป็นคำที่เมื่อเอาไปต่อท้ายคำนาม ก็จะทำให้นามนั้น เป็น “คน” ที่ไม่ชอบ หรือเกลียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่าง a xenophobe นี่ก็คือ คนที่ไม่ชอบชาวต่างชาติ หรือ a technophobe หมายถึง คนที่ไม่ชอบและกลัวเทคโนโลยีสมัยใหม่ (อย่างเช่น คอมพิวเตอร์)

แต่ phobia เป็นคำนาม หมายถึง ความกลัวที่ไม่มีเหตุผล ความกลัวอย่างใดอย่างแรงมาก มีคนจะชวนคลิฟฟ์ (Cliff) สามี ของอาจารย์อรพินทร์ไปเที่ยวสวนที่กาญจนบุรี ผมบอกว่าอย่าพาแกไปเลย ผมเคยพาแกไปสระบุรีมาแล้ว แกไม่ยอมลงจากรถ Cliff has a phobia about insects. คลิฟฟ์มีความกลัวแมลงอย่างแรง และอย่างไม่มีเหตุผล

ลูกสาวของเพื่อนที่ชื่อดีเลีย (Delia) ร้องไห้ไม่ยอมไปโรงเรียน น่าสงสารมากครับ Delia suffers from school phobia. ดีเลียทรมานจากการกลัวการไปโรงเรียน

นอกจาก phobia เป็นคำนามหมายถึง ความกลัวอะไรบางอย่าง แล้ว –phobia ยังสามารถเป็น suffix ไปต่อคำนามก็ได้นะครับ ทำให้หมายถึง ความกลัวสิ่งนั้น อย่างเช่น aqua แปลว่า น้ำ ดังนั้น aquaphobia จึงหมายถึง fear of water ความกลัวน้ำ

นอกจากหมายถึง ความกลัวแล้ว ก็ยัง หมายถึงความไม่ชอบก็ได้ด้วยครับ อย่าง Anglo หมายถึง อังกฤษ Anglophobia ก็จึงหมายถึง การไม่ชอบความเป็นอังกฤษ

ตรงกันข้ามจาก –mania ที่สื่อถึง ความชอบ คลั่งไคล้ Anglomania ก็คือ การคลั่งไคล้วัฒนธรรมอังกฤษ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

21 ก.ค. 2560 14:29 21 ก.ค. 2560 14:31 ไทยรัฐ