วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

'บิ๊กกุ้ย' แย้มคนในมีลุ้นนั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ช.มากกว่าคนนอก

"วัชรพล" ชี้คนในเหมาะสม นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ช.มากกว่าคนนอก เหตุมีประสบการณ์ เข้าใจงานในระบบ เผยคนในมีตัวเลือกเพียงพอ เตรียมชง ครม.ป้องกันสูญงบ 7 หมื่นล้าน ทุจริตเบิกจ่ายยาภาครัฐ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับการสรรหาให้เป็นคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่างลงว่า ตามระเบียบ ป.ป.ช.ว่าด้วยการสรรหาเลขาธิการ โดยกรรมการสรรหาจะมี 5 คน โดย 3 คน มาจากกรรมการ ป.ป.ช. และอีก 2 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสรรหา ส่วนความต่อเนื่องในการทำงานก็ไม่มีปัญหา 

เมื่อถามว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหานั้นเป็นได้ทั้งคนในและคนนอกหรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า โดยระเบียบไม่ได้ห้าม แต่ในคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีการหารือกันว่าคนในมีความรู้ความสามารถ และงานในภารกิจหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เองก็ต้องอาศัยประสบการณ์ มีความเข้าใจหลากหลายทั้งเชิงป้องกันและเชิงปราบปราม ภารกิจเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินล้วนมีนัยสำคัญที่ต้องอาศัยความรู้ เช่นเดียวกับ กรรมการ ป.ป.ช.ที่มีวาระ 9 ปี ก็เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และมีความต่อเนื่องในการทำงาน จึงคิดว่ารองเลขาธิการ ป.ป.ช.น่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.ซึ่งคนในก็มีตัวเลือกที่เพียงพอ

นอกจากนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ยังกล่าวถึงกรณีที่ ป.ป.ช.ทำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ที่พบว่ามีอัตราการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สูงกว่า 7 หมื่นล้านบาท เนื่องจากอาจมีการทุจริตว่า ป.ป.ช.ดำเนินการตามหน้าที่ในการส่งข้อเสนอแนะต่อ ครม. เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณในอนาคต โดยได้ให้ข้อแนะนำปรับปรุงการอุดช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้สิทธิ โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงบริษัทจำหน่ายยาที่จะต้องมีธรรมาภิบาลด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของข้าราชการไม่ต้องหวั่นไหวอะไร เพราะยังสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามจริงได้ปกติ