วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กกุ้ย' แย้มคนในมีลุ้นนั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ช.มากกว่าคนนอก

"วัชรพล" ชี้คนในเหมาะสม นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ช.มากกว่าคนนอก เหตุมีประสบการณ์ เข้าใจงานในระบบ เผยคนในมีตัวเลือกเพียงพอ เตรียมชง ครม.ป้องกันสูญงบ 7 หมื่นล้าน ทุจริตเบิกจ่ายยาภาครัฐ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับการสรรหาให้เป็นคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่างลงว่า ตามระเบียบ ป.ป.ช.ว่าด้วยการสรรหาเลขาธิการ โดยกรรมการสรรหาจะมี 5 คน โดย 3 คน มาจากกรรมการ ป.ป.ช. และอีก 2 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสรรหา ส่วนความต่อเนื่องในการทำงานก็ไม่มีปัญหา 

เมื่อถามว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหานั้นเป็นได้ทั้งคนในและคนนอกหรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า โดยระเบียบไม่ได้ห้าม แต่ในคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีการหารือกันว่าคนในมีความรู้ความสามารถ และงานในภารกิจหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เองก็ต้องอาศัยประสบการณ์ มีความเข้าใจหลากหลายทั้งเชิงป้องกันและเชิงปราบปราม ภารกิจเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินล้วนมีนัยสำคัญที่ต้องอาศัยความรู้ เช่นเดียวกับ กรรมการ ป.ป.ช.ที่มีวาระ 9 ปี ก็เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และมีความต่อเนื่องในการทำงาน จึงคิดว่ารองเลขาธิการ ป.ป.ช.น่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.ซึ่งคนในก็มีตัวเลือกที่เพียงพอ

นอกจากนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ยังกล่าวถึงกรณีที่ ป.ป.ช.ทำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ที่พบว่ามีอัตราการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สูงกว่า 7 หมื่นล้านบาท เนื่องจากอาจมีการทุจริตว่า ป.ป.ช.ดำเนินการตามหน้าที่ในการส่งข้อเสนอแนะต่อ ครม. เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณในอนาคต โดยได้ให้ข้อแนะนำปรับปรุงการอุดช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้สิทธิ โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงบริษัทจำหน่ายยาที่จะต้องมีธรรมาภิบาลด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของข้าราชการไม่ต้องหวั่นไหวอะไร เพราะยังสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามจริงได้ปกติ

"วัชรพล" ชี้คนในเหมาะสม นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ช.มากกว่าคนนอก เหตุมีประสบการณ์ เข้าใจงานในระบบ แย้มคนในมีตัวเลือกเพียงพอ 21 ก.ค. 2560 13:33 21 ก.ค. 2560 14:20 ไทยรัฐ