วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่ลาน้อยท้าพิสูจน์ “กาดไต” ตลาดต้องชม

ยุคนี้รัฐบาลไม่ได้มองข้ามการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย...!

โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม ล่าสุดหลังจากขยับโครงการ “ร้านหนูณิชย์” เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งร้านอาหารและการขายอาหารแบบเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันยังร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ พัฒนายกระดับตลาดชุมชน ขึ้นเป็น “ตลาดต้องชม” ให้ครบปีละ 77 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างกำลังซื้อขายสินค้าท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

เมื่อปลายเดือนก่อนนี้ยังเปิด “กาดไต” ให้เป็น “ตลาดต้องชม” อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณสี่แยกศาลหลักเมือง ในการดูแลของเทศบาล ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย และเป็นแห่งที่ 3 ของ จ.แม่ฮ่องสอน

น.ส.พิมพรรณ มานะจิต นายกเล็ก ต.แม่ลาน้อย กล่าวว่า ตลาดไต หรือ ตลาดต้องชม แห่งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดพัฒนายกระดับสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง หัตถกรรม และสินค้าโอทอป ในตลาดชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

แต่ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับสินค้าชนิดนี้ไปด้วย

ภาพรวมในตลาด “กาดไต” จึงจะเห็นการนำเสนอสินค้าพื้นบ้าน ของฝากของที่ระลึก อาหารคาวหวานในท้องถิ่นคนไต ชุมชนดั้งเดิมพื้นที่แม่ลาน้อย เช่น ข้าวเส้นโก้ ถั่วเนาซา ต๋ำจิ้น จิ้นลง แปงโม้ ขนมวง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตและศิลปะการแสดงของคนไต ที่เน้นวิถีชีวิตการแต่งกายแบบชาวไทใหญ่

น.ส.พิมพรรณ บอกอีกว่า ในพิธีเปิดตลาด น.ส.อรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ และ นายสำเริง ไชยแสน รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ให้เกียรติร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดต้องชม” ในรูปแบบ “กาดไต”

ขณะนี้รอให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนเข้าไปพิสูจน์คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือสินค้า ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี กำหนดเวลาเปิดให้เข้าไปจับจ่ายได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งหมดนี้ทำตามหลักการ “ประชารัฐ” ราชการสนับสนุนส่วนท้องถิ่นสานต่อชื่นมื่นกันทั้ง 2 ฝ่าย....!

ชนานันทน์ เง่าสุวรรณ์ /รายงาน

21 ก.ค. 2560 12:44 ไทยรัฐ