วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'น็อต กราบรถ' กำจัดผักตบ ทำกิจกรรมร่วมกับกรมคุมประพฤติ

'น็อต กราบรถ' ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกับกรมคุมประพฤติ กำจัดผักตบชวาที่คลองลัดมะยม ในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 60

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 60

โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่หนาแน่น รวมทั้งขยะมูลฝอยต่างๆ และเปิดช่องทางระบายน้ำให้แก่คลองลัดมะยมและคลองต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะบริเวณโครงการแหล่งเรียนรู้พัฒนาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและพันธุ์พืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาชญากรรมในชุมชน ณ คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้มี นายธีร์ อริยฤทธิ์วิกุล หรือ น็อต กราบรถ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วย

'น็อต กราบรถ' ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกับกรมคุมประพฤติ กำจัดผักตบชวาที่คลองลัดมะยม ในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 60 21 ก.ค. 2560 09:00 21 ก.ค. 2560 09:11 ไทยรัฐ