วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนเมืองเพชรโวยบูรณะ 'ถ้ำเขาหลวง' รื้ออิฐโบราณ ระบุของใหม่ทดแทนไม่ได้

นักท่องเที่ยว และนักประวัติศาสตร์เมืองเพชรโวย กรมศิลปากร บูรณะถ้ำเขาหลวงรื้อถอนของเดิมออกหมดใช้วัสดุใหม่แทนที่ ทำให้เสียคุณค่าความเป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ระบุของใหม่มาทดแทนไม่ได้ ควรเลือกซ่อมเฉพาะส่วน

เมื่อ 20 ก.ค.60 ที่ผ่านมา ศาตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว นักประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีเมืองเพชร พร้อมด้วยนายสำรวย เอมโอษฐ์ ช่างปูนปั้น นายธานินทร์ ชื่นใจ ช่างลายรดน้ำ และนายกิตติพงษ์ พึ่งแตง นักสะสมของโบราณแม่น้ำเพชรบุรี นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตร์ นักประวัติศาสตร์เมืองเพชร เดินทางไปดูการซ่อมแซมถ้ำเขาหลวง ตามที่กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ทำการบูรณะโบราณสถานในวงเงิน 16,698.000 บาท

ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 24 เม.ย.- 20 ธ.ค.60 ซึ่งการซ่อมแซมได้มีการรื้อผิวพื้นซึ่งทำด้วยอิฐโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 4 และทำการปูอิฐใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน ว่าไม่ต้องการให้รื้ออิฐโบราณ นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ และกลุ่มช่างเมืองเพชรบุรี จึงได้มาสำรวจการบูรณะซ่อมแซมเขาหลวงดังกล่าว

ศาสตราภิชานล้อม กล่าวว่า ตนอยากให้ดูแลรักษาของโบราณไว้หากจำเป็นต้องซ่อมให้ซ่อมเฉพาะส่วนที่ชำรุด ตรงไหนไม่ชำรุดไม่ควรซ่อมเพราะการรื้อซ่อมเหมือนการทำลายอดีต ยิ่งกรมศิลปากรรื้อเองด้วยยิ่งไม่สบายใจ เท่าที่รู้คนที่เรียนโบราณคดีของที่อยู่ใต้ดินอุตส่าห์ไปขุดไปค้นมาพิสูจน์แต่นี้เป็นพื้นถ้ำ ที่มีประชาชนเจ้านายเหยียบมาเป็นร้อยๆ ปี ควรดูแลรักษาไว้

นายธานินทร์ กล่าวว่า ตนไม่อยากให้รื้ออิฐ อยากให้ซ่อม พังตรงไหนซ่อมตรงนั้นเพราะของโบราณทนทานกว่าของใหม่เพราะอิฐเก่าเผาด้วยฟืนดินก็เป็นชนิดพิเศษที่คัดสรรมาทำโดยเฉพาะ

นายสำรวย กล่าวว่า ตนมีความเห็นว่าน่าจะซ่อมเฉพาะส่วนที่ชำรุดผุพัง ที่ตนผ่านงานต่างประเทศมาต่างประเทศจะรักษาของเก่าไว้จะซ่อมเฉพาะจุด เพื่อให้เห็นคุณค่าของความเก่าแก่ ไม่ใช่ทำใหม่เสียทั้งหมด

นักท่องเที่ยว และนักประวัติศาสตร์เมืองเพชรโวย กรมศิลปากร บูรณะถ้ำเขาหลวงรื้อถอนของเดิมออกหมดใช้วัสดุใหม่แทนที่ ทำให้เสียคุณค่าความเป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ระบุของใหม่มาทดแทนไม่ได้ ควรเลือกซ่อมเฉพาะส่วน 21 ก.ค. 2560 07:36 21 ก.ค. 2560 08:01 ไทยรัฐ