วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

24 ก.ค.-7 ส.ค. จดใช้แรงงานเถื่อน

กระทรวงแรงงานย้ำนายจ้างอย่าสับสน 24 ก.ค.-7 ส.ค. เปิดศูนย์แจ้งใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เฉพาะกลุ่มผิดกฎหมายที่จ้างงานอยู่เท่านั้น เตือนอย่าสวมรอยอ้างเป็นลูกจ้าง มีระบบคัดกรองเข้ม ส่วนกลุ่มถือบัตรสีชมพู ยังไม่หมดอายุไม่ต้องมา มั่นใจ 11 ศูนย์ใน กทม. ใช้พื้นที่ทหาร 2 แห่ง เพียงพอรับมือ 3 แสนคน 100 ศูนย์ ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการ 1.5 ล้านคน

ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค. ว่า จะเปิดให้ยื่นแจ้งเฉพาะแรงงานต่างด้าวกลุ่มผิดกฎหมาย ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตน ไม่มีบัตรสีชมพู หรือมีแต่หมดอายุแล้ว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการในวันที่ 24 ก.ค.เป็นต้นไป ส่วน 11 ศูนย์ใน กทม. จะมีเจ้าหน้าที่รับแบบคำขอศูนย์ละ 30 คน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วที่สุด นายจ้างจะใช้บริการยื่นเอกสารหลักฐานทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องมาก็ได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien หรือจะมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯก็ได้เช่นกัน ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที กลับบ้านได้เลย เอกสารมีแบบยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายลูกจ้างขนาด 2 นิ้ว 3 รูป โดยศูนย์ฯจะเปิด 15 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายวรานนท์กล่าวว่า ที่ตั้งศูนย์ในทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนจัดหาสถานที่ ส่วน 11 ศูนย์ใน กทม. ประกอบด้วย 1.กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 2. IT Square หลักสี่พลาซ่า ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 3.สถานีขนส่งสายใต้ ชั้น M ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 4.ธัญญาปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง 5. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3 ถ.พระราม 2 ซ.62 เขตบางขุนเทียน 6. สวนกีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา ซ.5 เขตบางเขน 7.กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต 8. อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ) ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย 9.หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ถ.ประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง 10. สำเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค 11. กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน

“ยังไม่รู้จำนวนจะมากแค่ไหน แต่ได้ใช้การจดทะเบียนปี 2557 เป็นฐาน ใน กทม.มี 3 แสนคน รวม 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ หลังจากยื่นเอกสารแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนคัดกรองความสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จะมีการตรวจสอบว่าจ้างงานกันจริง หรือเอาคนอื่นมาสวมรอย ขั้นตอนนี้นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องมาด้วยตัวเอง ใช้เวลา 30 วัน ตั้งแต่ 8 ส.ค.-6 ก.ย. เมื่อผ่านการคัดกรองจะมีหนังสือรับรอง ติดรูปถ่ายลูกจ้าง ให้ไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูใบอนุญาตทำงาน จะหมดอายุในวันที่ 1 พ.ย.60 และ 31 มี.ค.61 จะต้องรีบไปตรวจสัญชาติ เพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล ตรวจลงตราวีซ่า ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขออนุญาตทำงานก่อนวันใบอนุญาตหมดอายุ” นายวรานนท์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติว่า แรงงานเมียนมาต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองบุคคล (CI) จำนวน 310 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น เลือกสถานที่ไประบุสัญชาติได้ ในสลิปจะมีการระบุวันที่และสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ให้นำหนังสือรับรองไปยื่นพร้อมสลิปชำระค่าธรรมเนียม (CI) โดยเมียนมามีศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทย 6 ศูนย์ใน 5 จังหวัด ตั้งอยู่ใน จ.สมุทรสาคร 2 ศูนย์ และสมุทรปราการ ตาก เชียงราย ระนอง จังหวัดละ 1 ศูนย์ เป็นศูนย์วัน สต็อป เซอร์วิส เมื่อทางการเมียนมาออก CI แล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะตรวจลงตราวีซ่า มีค่าธรรมเนียม 500 บาท กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท กระทรวงแรงงานอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค.61 ค่าธรรมเนียม 550 บาท ส่วนกัมพูชา ชำระค่าธรรมเนียมเอกสารเดินทาง (TD) 2,350 บาท และไปที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ที่จะตั้งขึ้นในช่วงต้นเดือน ส.ค. ที่ จ.ระยอง เป็นแห่งแรก ตรวจสัญชาติออก TD ตรวจลงตราวีซ่า ตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ ขออนุญาตทำงาน ค่าธรรมเนียมเท่ากัน ขณะที่แรงงานลาว ยังไม่มีการตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทย จึงต้องไปที่สถานทูต/กงสุลลาวประจำประเทศไทย ขอเอกสารกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับหนังสือเดินทางแล้วจึงให้กลับเข้ามาดำเนินการเหมือนทั้ง 2 ชาติ จะทำงาน ถึงวันที่ 31 มี.ค.61 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-8 พ.ค.60 มีแรงงานเมียนมาชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 123,902 คน ได้รับเล่ม CI แล้ว 100,411 คน จากแรงงานเมียนมาที่จดทะเบียนถือบัตรชมพู 788,007 คน

กระทรวงแรงงานย้ำนายจ้างอย่าสับสน 24 ก.ค.-7 ส.ค. เปิดศูนย์แจ้งใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เฉพาะกลุ่มผิดกฎหมายที่จ้างงานอยู่เท่านั้น เตือนอย่าสวมรอยอ้างเป็นลูกจ้าง มีระบบคัดกรองเข้ม ส่วนกลุ่มถือบัตรสีชมพู ยังไม่หมดอายุไม่ต้องมา 21 ก.ค. 2560 07:25 21 ก.ค. 2560 07:25 ไทยรัฐ