วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปมาถูกทาง ไทยรัฐวิทยา 4.0 รมว.ศธ.ชี้ ให้โอกาสเด็ก

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาชื่นมื่น “ธีระเกียรติ” ปลื้มวิสัยทัศน์ไทยรัฐจัดการศึกษาตรงตามหลักการปฏิรูป “ให้โอกาส ลดเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพ” ถือว่าเดินมาถูกทางพร้อมเป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคม สะกิดดึงการศึกษาพ้นวงจรการเมืองสกัดเรื่องสำคัญที่วางไว้ถูกทำลาย ส่งผลปฏิรูปศึกษาล้มเหลวซ้ำรอยเดิม

ที่โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 ก.ค. มูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 36 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 นายวิชัย แสงศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และผู้บริหารมาร่วมงานคับคั่ง ภายในงานมีพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงเปิดงานชุดเบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) จ.นครราชสีมา

นายมานิจกล่าวว่า การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 36 ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา 4.0” ปัจจุบันมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ จำนวน 101 โรง มีนักเรียน 23,039 คน มีครูและผู้บริหาร 1,673 คน แต่ภายในปี 2562 ซึ่งเป็นปีครบ 100 ปีชาตกาลของนายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้สร้างหรือรับโรงเรียนในอุปถัมภ์ของมูลนิธิไทยรัฐ อีก 10 แห่ง ดังนั้นในปี 2562 จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรง ที่ได้มาตรฐานที่ดี เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่มูลนิธิไทยรัฐและสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559-2562) นอกจากเรียนรู้วิชาการแล้ว ยังมีวิชาสื่อมวลชนศึกษาให้เด็กได้รู้เท่าทันสื่อและวิชาพลเมืองดี เชื่อมั่นได้ว่า เด็กที่จบจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะเป็นทั้งคนดีและคนเก่งรับใช้สังคมและประเทศชาติ

จากนั้น นพ.ธีระเกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ดูจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีคำสำคัญอยู่ 3 คำคือ การให้โอกาส การลดความเหลื่อมล้ำ และคุณภาพ เป็นหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ ต้องขอชื่นชมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่จัดการศึกษาด้วยความเข้าใจ ถือว่าเดินมาถูกทางและจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้กับสังคม การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้จะต้องให้โอกาสกับเด็กส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพ โดยต้องทำให้เด็กอยากเรียนหนังสือและใฝ่รู้ตลอดชีวิต ไม่ให้ความยากจนเป็นชะตากรรมของเด็กอีกต่อไป

รมว.ศึกษากล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าในการปฏิรูปการศึกษามีความคืบหน้าในหลายเรื่อง ทั้งการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ แต่ที่ตนภูมิใจและถือว่าทำสำเร็จแล้วคือการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่ เป็นการดำเนินการที่สนองพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่การให้วิทยฐานะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองของครู

“สิ่งสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว เพราะที่ผ่านมามีแต่คำสั่ง โครงการ แต่ไม่มีทิศทางที่จะมองเห็นภาพชัดเจน รวมไปถึงเรื่องของการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีศึกษาธิการบ่อย เมื่อเข้ามาแล้วก็ไม่มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน มีแต่ทิศทางส่วนตัวหรือของพรรคการเมือง ผมเห็นว่าต้องเอาการศึกษาออกจากวงจรการเมือง โดยต้องมีการทำความตกลงให้ชัดเจนไม่ให้การเมืองเข้ามายุ่งกับเรื่องหลักๆของการศึกษา ไม่ให้เข้ามาทำลายสิ่งที่ดำเนินการไว้ เพราะแม้เราจะมีการวางทิศทางไว้ชัดเจนแล้วแต่ถ้าปล่อยให้การเมืองเข้ามาวุ่นวาย ทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิม” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาชื่นมื่น “ธีระเกียรติ” ปลื้มวิสัยทัศน์ไทยรัฐจัดการศึกษาตรงตามหลักการปฏิรูป “ให้โอกาส ลดเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพ” ถือว่าเดินมาถูกทางพร้อมเป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคม สะกิดดึงการศึกษาพ้นวงจรการเมือง... 21 ก.ค. 2560 07:22 21 ก.ค. 2560 07:22 ไทยรัฐ