วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติสภา มม.รับรอง “บรรจง” อธิการบดีคนใหม่

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มม. ที่มี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภา มม.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอให้ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มม. ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มม.แทน ศ.นพ.อุดม คชินทร ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.60 โดยจากนี้สภา มม.จะเสนอรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ นพ.บรรจง รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มม. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

นพ.โชคชัยกล่าวต่อว่า สภา มม.ได้พิจารณาเห็นว่า นพ.บรรจงมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งงานด้านวิชาการ บริหาร และเป็นที่ยอมรับของสังคม มั่นใจว่าจะสามารถบริหารงาน มม.ให้พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีที่ นพ.บรรจง เป็นหนึ่งใน 13 รองอธิการบดีที่ลาออก เพราะไม่ต้องการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 นั้น ไม่ถือว่าเป็นปัญหา เพราะในขณะที่ระเบียบดังกล่าวออกมาอย่างกระชั้นชิด ทำให้รองอธิการบดีในขณะนั้นเตรียมตัวไม่ทัน แต่เมื่อคิดว่ามีความพร้อมก็สามารถกลับมาได้ และคนที่จะเข้ามาเป็นรองอธิการบดีชุดใหม่ ก็จะต้องปฏิบัติตามกติกาใหม่เช่นกัน.

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มม. ที่มี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภา มม.เป็นประธาน... 21 ก.ค. 2560 04:51 ไทยรัฐ