วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาธิตนวัตกรรมฯ ลุยเปิดสอน ม.1 ปี 61

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทั้งทรงทอด พระเนตรการเรียนการสอน และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯจะเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะการปฏิบัติให้กับนักเรียน โดยในระหว่างทรง ทอดพระเนตรนิทรรศการ นักเรียนได้นำเสนอผลงาน และโครงงานด้านพลังงานต่างๆ ซึ่งมีการนำวัสดุสิ่งของ มาประกอบทำแบบจำลองต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังงานทางน้ำ พลังงานทางลม รวมถึงทักษะดีไซน์ ประกอบชุดเลโก้เป็นรถแข่งและหุ่นยนต์ มีการนำระบบซอฟต์แวร์มาควบคุมเพื่อแข่งขันกัน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การนำเศษผ้ามาประกอบเป็นหุ่นเชิดพร้อมพากย์เสียงนำเที่ยวชมย่านเยาวราช ซึ่งพระองค์ ทรงสนพระทัย และแนะนำในเรื่องการออกแบบด้วย ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมฯจัดการเรียนการสอน มาแล้ว 6 ปี มีนักเรียนกว่า 300 คน และมีแผนที่จะ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี... 21 ก.ค. 2560 04:39 21 ก.ค. 2560 04:39 ไทยรัฐ