วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ลดคนไทยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลกตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ว่า สธ.ให้ความสำคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทย โดยทั่วไปไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ เอ บี ซี ดี และอี แต่ไวรัสตับ อักเสบที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในไทยและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบีและซี สำหรับไทยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณ 3 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง 3-7 แสนราย ที่ผ่านมา สธ.ได้ดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย และลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับ โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบปี 2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ โดยมีเป้าหมายลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และให้ผู้ป่วยโรคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ทำให้ไม่ทราบว่าตนติดเชื้อแต่จะทราบอีกทีก็เมื่อมีอาการรุนแรง หรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว จึงต้องป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ ที่มีประสิทธิภาพ

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากประมาณการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี พบว่า 1 คนในทุกๆ 12 คน ในไทยจะมีความชุกการติดเชื้อไวรัสตับบี 5-8% ไวรัสตับอักเสบซี 1-2% โดยพบว่ามีอัตราการติดเชื้อจากโรคตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้อชนิดอื่นที่อันตราย เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งบางชนิด.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลกตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ว่า สธ.ให้ความสำคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็ง... 21 ก.ค. 2560 04:25 ไทยรัฐ