วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยก24หน่วยต้นแบบกรุงเทพฯสีเขียว

กทม.กระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วน-ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน “ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยได้เปิดรับสมัครหน่วยงานเข้าประกวดตั้งแต่ระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2559

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กลุ่มระดับโรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2.โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 3.โรงเรียนวัดธาตุทอง 4.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 5.โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 6.โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มระดับอุดมศึกษาได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 6.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มเครือข่ายอาคารสูง ได้แก่ 1.โรงแรมเดอะ สุโกศล 2.โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา 3.ศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.EMPIRE TOWER 5.ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่ 6.ดิ เอ็ม–โพริโอ เพลส กลุ่มเครือข่ายชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนเกาะกลาง 2.ชุมชนสวนหลวง 3.ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 4.ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก 5.ชุมชนรามอินทรา 89, 91 6.ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลจะเป็นต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว ให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป.

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน “ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ 21 ก.ค. 2560 01:36 ไทยรัฐ