วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บางจากผนึกน้ำตาลขอนแก่น รุกธุรกิจชีวภาพขึ้นแท่นเบอร์ 1

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ควบบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (BBH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บางจากฯ ถือหุ้น 99.99% กับบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด (KSLGI) ที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนและเข้าถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KGI โดย KSLGI เป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL จะเข้าถือหุ้น 99.99% โดยการควบบริษัทครั้งนี้จะมีการตั้งบริษัทใหม่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 1.71 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน

“การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Based) ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล (B100) โดยในเดือน ต.ค.นี้ จะใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) มีทุนจดทะเบียน 2,532 ล้านบาท โดยจะเป็นบริษัทหลักที่มีบริษัท บางจากฯ ถือหุ้น 60% และบริษัท น้ำตาลขอนแก่นฯ ถือหุ้น 40% และในอนาคตจะมีการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไป”.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ควบบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (BBH) ... 21 ก.ค. 2560 01:09 21 ก.ค. 2560 01:17 ไทยรัฐ