วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ลงมติ 209 เสียง เห็นชอบกฎหมายติดตามคนหนีศาล

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ มีมติ 209 เสียง เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามการจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล

วันที่ 20 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามการจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล กำหนดให้ศาลอาจแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งอาจเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เอกชน เพื่อติดตามดูว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทำตามเงื่อนไขการปล่อยตัวหรือไม่ และหากมีการหลบหนีสามารถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ โดยผู้แจ้งความนำจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล ส่วนผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ต้องหา จะได้รับค่าตอบแทนที่มาจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษาในคดีอาญาที่ศาลมีอยู่แล้ว

สำหรับการออกกฎหมายฉบับนี้ สืบเนื่องมาจาก เดิมเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลแล้ว มักมีผู้หลบหนี และติดตามตัวได้ยาก เป็นจำนวนสูงถึง 5 พันคนต่อปี ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง เห็นว่าเมื่อมีระบบการติดตามผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ติดตามตัวแล้ว ควรจะมีผู้ติดตามระบบดังกล่าวด้วย

และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กำกับผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว จะไม่ได้ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย หากทำให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนี หรือไปก่อภัยอันตรายสร้างความเสียหายขึ้น ส่วนที่สงสัยว่าหากผู้กำกับผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนีไป แม้ในกฎหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุโทษที่จะได้รับไว้ แต่มีกฎหมายอื่นที่สามารถเอาผิดได้ เช่น กฎหมายอาญา

ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 209 ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง.

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ มีมติ 209 เสียง เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามการจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล 20 ก.ค. 2560 15:41 20 ก.ค. 2560 17:01 ไทยรัฐ