วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุวพันธุ์’ ส่งดีเอสไอขอข้อมูล ‘เจ้าอาวาส’ สางคดีทุจริตเงินทอนวัด

รมว.ยุติธรรมเผย หารืออธิบดีดีเอสไอ สนับสนุนการสืบสวน ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบเจ้าอาวาส หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ เพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตเงินทอนวัด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 ก.ค.60 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าคดีตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน บูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วประเทศ หรือคดีทุจริตเงินทอนวัด ว่า ได้ให้นโยบายกับหน่วยใน ศอตช. ที่จะต้องร่วมกัน ตรวจสอบและสอบสวนในเรื่องนี้ไปแล้ว ให้ยึดหลักการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ต้องสอบสวนให้ได้ตัวบุคคลที่ทุจริตทั้งที่เป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาต่อไป รวมทั้งให้เข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ กระบวนการ ตลอดจนมาตรการในการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใส

"ศอตช. จะทำงานร่วมกับผู้แทนมหาเถรสมาคม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ค ได้หารือกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งเป็นกรรมการ ศอตช.และต้องเข้ามาช่วยทำงานเรื่องนี้ด้วย ให้สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน อาจมีความจำเป็นต้องเข้าไปขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองของวัดต่างๆ" นายสุวพันธุ์ กล่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอีกว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะเข้าไปเรียนชี้แจงกับท่านเจ้าอาวาสหรือคณะสงฆ์ผู้ปกครองโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านและช่วยกันทำให้การใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์และวัดวาอารามอย่างแท้จริง และไม่มีการทุจริตขอให้ ศอตช. เร่งรัดการดำเนินการสืบสวนสอบสวน การแลกเปลี่ยน ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งข้อมูลของ ป.ป.ช. สตง. ปปง. ป.ป.ท. พศ. และดีเสไอ ต้องให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งตัวผู้ทุจริต และของระบบการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว.

รมว.ยุติธรรมเผย หารืออธิบดีดีเอสไอ สนับสนุนการสืบสวน ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบเจ้าอาวาส หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ เพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตเงินทอนวัด 20 ก.ค. 2560 15:23 ไทยรัฐ