วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศรีสุวรรณ' ร้องศาล รธน.วินิจฉัยรัฐ จัดซื้อเครื่องบิน 8 พันล้าน

"ศรีสุวรรณ" ยื่นคำร้องศาล รธน.วินิจฉัย รบ.จัดซื้อเครื่องบิน จากเกาหลี 8 พันล้าน เข้าข่ายขัด รธน. มาตรา 62 หรือไม่

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดย นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมฯ ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่า การที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ขอจัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่เบื้องต้น T-50TH จากประเทศเกาหลีใต้จำนวน 8 ลำ มูลค่า 8,997 ล้านบาท เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 62 ไม่สอดคล้องมาตรา 52 54 55 และมาตรา 56 หรือไม่

โดย นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรอ้างเรื่องการรักษาความมั่นคงมากกว่าปากท้องของประชาชน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง ประชาชนจนกันทั่วหน้า รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงหนี้สาธารณะของประเทศ 3 ปีนับแต่รัฐประหารพบว่ามีถึง 6.6 ล้านล้านบาท ถือว่าสูงขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่าตัว ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้นควรนำงบประมาณของประเทศที่มีอยู่จำกัดไปใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่หน้าใหญ่เดินช็อปปิ้งซื้ออาวุธมาสะสมไว้ เพราะในรอบประเทศของเราก็ไม่มีสถานการณ์ที่ส่อว่าจะเกิดสงครามการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายขัดมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่ารัฐ ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้รัฐเสถียรภาพมั่นคงตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

"ศรีสุวรรณ" ยื่นคำร้องศาล รธน.วินิจฉัย รบ.จัดซื้อเครื่องบิน จากเกาหลี 8 พันล้าน เข้าข่ายขัด รธน. มาตรา 62 หรือไม่ 20 ก.ค. 2560 13:54 20 ก.ค. 2560 14:23 ไทยรัฐ