วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.เชื่อเวทีแจงร่างสัญญาประชาคม ปชช.รับได้ ย้ำไม่ใช่กฎหมาย

ผบ.ทบ.พอใจร่างสัญญาประชาคม เชื่อประชาชนยอมรับได้ นำไปสู่สามัคคีปรองดอง เผยทำประเด็นให้สั้นกระชับ ย้ำไม่ใช่กฎหมาย

เมื่อนที่ 20 ก.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.กล่าวถึงความพึงพอใจ ภายหลังจากมีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่ร่างสัญญาประชาคม ว่า ผ่านมา 3 แล้วในการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม ซึ่งได้รับการตอบรับในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีข้อติติงการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้การรับฟังข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาเรานำความต้องการของประชาชนมาเป็นตัวตั้ง จากจำนวน 278 ประเด็นทั่วประเทศ และสังเคราะห์ให้เหลือเพียง 10 ประเด็น เพื่อให้ตัวร่างสัญญาประชาคมสั้นกระชับเข้าใจง่าย เพราะตัวร่างดังกล่าวเรานำไปให้ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งมีความรู้มากและมีความรู้น้อยได้ศึกษา หากมีข้อมูลที่มากเกินไปเกรงว่าคนจะไม่อ่าน จึงพยายามสังเคราะห์ให้สั้นและจำง่าย

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้นายกฯ ยังได้เพิ่มเติมในเรื่องเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดความครบถ้วนอีก 15 ประเด็น ส่วนที่มองกันว่าจะทำเป็นรูปธรรมได้หรือไม่นั้น ตนได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ร่างสัญญาประชาคม ที่มาจากความคิดเห็นที่สร้างสรรค์จากประชาชนและนักการเมือง ซึ่งตนถือว่านี่เป็นรูปธรรม 2. ส่วนที่แยกออกเป็น 278 ประเด็น เราก็นำไปเกิดประโยชน์ในอนาคต หากสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ก็จะสามารถสะท้อนมาสู่ความเป็นบ้านเมือง ที่เดินหน้าด้วยความรักความสามัคคีปรองดอง สำหรับบทบาทของคณะกรรมการ เตรียมการเพื่อความสามัคคีปรองดองเป็นเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากจะให้เกิดความสามัคคีปรองดองจริงๆ ยังมีอีกหลายเรื่องและต้องร่วมมือกัน เราต้องมีจิตสำนึกของทุกคน ที่จะต้องช่วยกันเพื่อลดความขัดแย้ง

"จนถึงวันนี้ผมรู้สึกพอใจที่ประชาชนและนักการเมืองให้ความคิดเห็นมา ส่วนจะมีใครปฏิเสธผมยังไม่เห็น แต่จะรับได้มากหรือน้อยถือว่าเป็นมุมมองแต่ละคน แต่ภาพที่ผ่านมา 3-4 เดือนทุกอย่างเบาลงไปมาก และคงมีกิจกรรมหลายอย่างที่ออกมาเพื่อส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะปฏิบัติตามร่างสัญญาประชาคม จะเป็นได้ว่าในเนื้อหาเราพยายามเขียนเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนไทยทุกคน ที่ต้องพึ่ง ร่วมมือกัน สร้างบรรยากาศ ของความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ย้ำว่าร่างสัญญาประชาคมไม่ใช่กฎหมายไม่มีผลบังคับ เป็นเพียงการโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นร่วมกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้า ซึ่งหากทำเป็นกฎหมายแล้วบังคับเชื่อว่าคนไม่รับ หากทำเป็นกลางๆ เป็นเรื่องดีทั้ง 10 ประเด็น เชื่อว่าคนจะรับ" พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

 

ผบ.ทบ.พอใจร่างสัญญาประชาคม เชื่อประชาชนยอมรับได้ นำไปสู่สามัคคีปรองดอง เผยทำประเด็นให้สั้นกระชับ ย้ำไม่ใช่กฎหมาย 20 ก.ค. 2560 12:34 20 ก.ค. 2560 13:45 ไทยรัฐ