บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.ย้ำ ก.ม.คดีอาญานักการเมืองส่อขัด รธน. ขอ นายกฯ ช่วยส่งศาลรธน.

พท.ย้ำ ก.ม.คดีอาญานักการเมืองส่อขัด รธน.ผิดหลักนิติธรรม ยื่นหนังสือไปที่นายกฯ ขอให้ส่งศาลรธน.พิจารณา รับเห็นเป็นเพียงช่องทางเดียว ไม่มีหนทางอื่น

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่พรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันนี้พรรคได้มีหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาและส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ใน 2 ประการ คือ 1. ร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคแรก หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

2. ข้อความในร่างมาตรา 24/1 ที่บัญญัติไม่ให้นำบทบัญญัติเรื่องอายุความในคดีอาญามาใช้บังคับ ร่างมาตรา 26 วรรคแรกและมาตรา 27 วรรคสอง กรณีที่ให้อำนาจศาลพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ และตามร่างมาตรา 67 ที่ให้กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปใช้กับคดี ที่ได้มีการยื่นฟ้องไว้แล้ว ก่อนที่ร่างกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับ อันเป็นการตรากฎหมายที่มีผลใช้บังคับย้อนหลังเป็นโทษกับบุคคล ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคแรก มาตรา 27 วรรคแรก และวรรคสาม หรือไม่

นายชูศักดิ์ กล่าวด้วยว่า เหตุที่ต้องยื่นหนังสือให้นายกฯ พิจารณา และส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เนื่องจากไม่มีช่องทางอื่นที่จะส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกฯ จะเป็นผู้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (2) ประกอบมาตรา 132