วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.ย้ำ ก.ม.คดีอาญานักการเมืองส่อขัด รธน. ขอ นายกฯ ช่วยส่งศาลรธน.

พท.ย้ำ ก.ม.คดีอาญานักการเมืองส่อขัด รธน.ผิดหลักนิติธรรม ยื่นหนังสือไปที่นายกฯ ขอให้ส่งศาลรธน.พิจารณา รับเห็นเป็นเพียงช่องทางเดียว ไม่มีหนทางอื่น

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่พรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันนี้พรรคได้มีหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาและส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ใน 2 ประการ คือ 1. ร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคแรก หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

2. ข้อความในร่างมาตรา 24/1 ที่บัญญัติไม่ให้นำบทบัญญัติเรื่องอายุความในคดีอาญามาใช้บังคับ ร่างมาตรา 26 วรรคแรกและมาตรา 27 วรรคสอง กรณีที่ให้อำนาจศาลพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ และตามร่างมาตรา 67 ที่ให้กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปใช้กับคดี ที่ได้มีการยื่นฟ้องไว้แล้ว ก่อนที่ร่างกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับ อันเป็นการตรากฎหมายที่มีผลใช้บังคับย้อนหลังเป็นโทษกับบุคคล ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคแรก มาตรา 27 วรรคแรก และวรรคสาม หรือไม่

นายชูศักดิ์ กล่าวด้วยว่า เหตุที่ต้องยื่นหนังสือให้นายกฯ พิจารณา และส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เนื่องจากไม่มีช่องทางอื่นที่จะส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกฯ จะเป็นผู้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (2) ประกอบมาตรา 132

พท.ย้ำ ก.ม.คดีอาญานักการเมืองส่อขัด รธน.ผิดหลักนิติธรรม ยื่นหนังสือไปที่นายกฯ ขอให้ส่งศาลรธน.พิจารณา รับเห็นเป็นเพียงช่องทางเดียว ไม่มีหนทางอื่น 20 ก.ค. 2560 12:08 20 ก.ค. 2560 14:21 ไทยรัฐ