วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กีฬาไทย

www.sat.or.th เป็นเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุนและกำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ

ข้อมูลองค์กร เกี่ยวกับ กกท. โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ กกท. การกำกับดูแลที่ดี ความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธมิตรธุรกิจ การบริหารจัดการความรู้ การบริการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา พิพิธภัณฑ์กีฬา สนามกีฬา วิชาการกีฬา สารต้องห้ามทางการกีฬา และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ...20 ก.ค. 2560 11:53 20 ก.ค. 2560 11:54 ไทยรัฐ