วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท. แจงกรณีข่าวเกี่ยวกับบริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด


นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เปิดเผยว่า ปตท.ขอชี้แจงกรณี ที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับบริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ พีทีทีจีอี เมื่อช่วงวันที่ 13–15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้ 


กรณีดังกล่าวมีที่มาจากการที่ ปตท.ได้ตรวจพบหลักฐานความผิดปกติในการลงทุนธุรกิจปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซียของพีทีทีจีอี ต่อมาจึงได้มีการสอบสวนลงโทษทางวินัยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาสอบสวน และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งตามหลักปฏิบัติธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของกลุ่ม ปตท. พร้อมกับที่ คณะกรรมการ ปตท. พิจารณายกเลิกการลงทุนและให้ดำเนินการขายทรัพย์สินเพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กร 


ปัจจุบัน ปตท. มีคดีที่ได้เป็นโจทก์ร่วมกับพีทีทีจีอี ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 คดี ได้แก่

1. คดีที่ยื่น ศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหาย มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท อันเป็นมูลค่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของพีทีทีจีอี 

2. สืบเนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปตท. ได้ตรวจพบความผิดปกติจากความเสียหายจากการลงทุน ซึ่งพบว่าเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการ ปตท. จึงได้มีมติให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตามกฎหมาย โดยปัจจุบัน เรื่องยังอยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.


สำหรับกรณีที่ปรากฏข่าวล่าสุด เป็นกรณีการฟ้องร้องผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ ปตท. โดยเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ศาลฯ รับเอกสาร คำฟ้องไว้พิจารณา แต่ยังไม่ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องแต่อย่างใด โดยศาลฯ จะมีกำหนดการนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีความของพีทีทีจีอี อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล โดยเฉพาะศาลแพ่ง ได้มีคำสั่งมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ปตท. จึงต้องเคารพต่อคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัด ดังนั้น หากบุคคลใดล่วงละเมิด มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือกล่าวอ้างข้อมูลในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ปตท. จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้หยุดการกระทำอันสร้างความเสียหายให้แก่ ปตท. พนักงาน ผู้บริหาร และ/หรือ อดีตผู้บริหารของ ปตท.ต่อไป 


ทั้งนี้ ในกระบวนการขายโครงการต่างๆ ของพีทีทีจีอีนั้น ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนแล้ว

กรณีดังกล่าวมีที่มาจากการที่ ปตท.ได้ตรวจพบหลักฐานความผิดปกติในการลงทุนธุรกิจปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซียของพีทีทีจีอี ต่อมา จึงได้มีการสอบสวนลงโทษทางวินัยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง... 20 ก.ค. 2560 10:31 20 ก.ค. 2560 11:02 ไทยรัฐ