วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิ้นหนีบ่วง?

เมื่อเหรียญยังมีสองด้าน ดาวยังมีแปดแฉก ฉะนั้นจึง ไม่ แปลกที่ความเห็นของคนจะมีหลายมุมมอง

เหมือนอย่างกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โดยมีสาระสำคัญ กำหนดให้คดีอาญานักการเมืองไม่มีอายุความ คือ ไม่นับอายุความในระหว่างที่จำเลยหลบหนีการพิจารณาคดี

และให้อำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สามารถดำเนินการไต่สวนคดีลับหลังจำเลยได้

เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ของกฎหมาย กรณีจำเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาคดี ทำให้ศาลต้องจำหน่าย คดีออกจากสารบบ เป็นการชั่วคราว และออกหมายจับ ให้ตำรวจนำตัวจำเลยมาศาล กระบวนการพิจารณาคดีถึงจะเริ่มเดินหน้าต่อไปได้

กลายเป็นช่องทางให้จำเลยที่เป็นนักการเมือง หลบหนีไปกบดาน รอจนหมดอายุความตามหมายจับ แล้วค่อยกลับมาโชว์หน้าโชว์ตัว

แต่ถ้าหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แม้จำเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล การนับอายุ ความจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

และการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยยังสามารถดำเนินการต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาล จนมีคำพิพากษาตัดสินชี้ขาดออกมา

ไม่มีปัญหาทำให้การพิจารณาคดีต้องสะดุดหยุดลงกลางคัน อีกต่อไป!!!

ประเด็นสำคัญ ก็คือ หากนักการ-เมืองที่ตกเป็นจำเลยคิดหนีคดี ก็ต้องหนีไปตลอดชีวิต หมดโอกาสกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

ขืนโผล่มาเมื่อไหร่ ก็ต้องรับโทษ ทัณฑ์ตามคำพิพากษา ย้ายสำมะโน-ครัว ไปอยู่สำมะโนคุก สถานเดียว!!!

งานนี้ ฝ่ายสนับสนุน ทั้ง สนช. และพลพรรคประชาธิปัตย์ ต่างชูจั๊กกระแร้เชียร์เต็มที่ โดยยกเหตุผลเป็นการปฏิรูปกลไกตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการไต่สวนคดีทุจริต

ถือเป็นการสกัดกั้นไม่ให้นัก การเมืองใช้อำนาจโดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว

ยืนยันฟันธงร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และหลักยุติธรรมสากล แต่ประการใดทั้งสิ้น!!!

ในขณะที่นักการเมืองจากค่ายเพื่อไทย มองต่างมุม ชี้ว่า การออกกฎหมายให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลย

โดยไม่นำหลักเรื่องอายุความมาใช้บังคับ และมีผลย้อนหลังที่เป็นโทษกับบุคคล ถือว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย และขัดต่อหลักนิติธรรม อย่างจังเบอร์

จึงไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่???

“พ่อลูกอิน” มองแบบกลางๆ ข้อโต้แย้งเรื่องข้อกฎหมายถือเป็นเรื่องปกติ เพราะใครเสียประโยชน์ก็ต้องโวยไว้ก่อนแหงแซะ

ยิ่งเจอกฎเหล็ก บ่วงกฎหมายรัดแน่น ยิ่งต้องดิ้นแรงเป็นธรรมดา!!!

“พ่อลูกอิน”

20 ก.ค. 2560 09:39 ไทยรัฐ