วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบสังเวยไข้เลือดออก 31 ราย

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำขังตามวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประกอบกับในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออกจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. มีรายงานพบผู้ป่วย 22,356 ราย เสียชีวิต 31 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี ดังนั้น จึงขอแนะนำผู้ปกครองและครูอาจารย์ ให้สังเกตอาการป่วยของเด็กอย่างใกล้ชิด และอย่าชะล่าใจ หากมีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ ที่เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยของบุตรหลานเป็นกรณีพิเศษ

นพ.เจษฎากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่อง คือ 1.การป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า พร้อมกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะที่มีน้ำใสและนิ่ง 2.การเฝ้าระวังอาการของโรค เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวหนังเป็นจุดเลือด อาเจียน ปวดท้อง และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังเป็น พิเศษในช่วงไข้ลดหากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือด ออก ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด หากช้าอาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บบ้านให้สะอาด เพื่อป้องกัน 3 โรคคือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำขังตามวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประกอบกับในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก... 20 ก.ค. 2560 03:47 20 ก.ค. 2560 03:49 ไทยรัฐ