วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 สั่งสถานศึกษาปลอดเหล้า-บุหรี่ 100%

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ด การศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ ศธ.สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมถึงนโยบายต่างๆที่จัดทำ เช่น โครงการสถาบันคุรุพัฒนา การจัดอบรมครู หรือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน เป็นต้น ตนจึง สั่งให้ทุกองค์กรหลักกลับไปสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม นอกจากนี้นายกฯยังอยากให้ ศธ.จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นมากขึ้น โดยให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้เด็กได้สื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมาในรูปแบบการตลาด ช่วยสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเพิ่มการท่องเที่ยวในชุมชน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนได้สั่งเป็นมาตรการให้สถานศึกษาทุกแห่งปลอดเหล้าและบุหรี่แบบ 100% โดยผู้บริหารและ ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าในสถานศึกษาให้เด็กเห็นอย่างเด็ดขาด หากทำถือว่าผิดกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอยู่แล้ว ถ้านักเรียนเห็นครูหรือผู้บริหารสูบบุหรี่และดื่มเหล้าในโรงเรียนให้แจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือส่วนกลางได้ทันที.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ด การศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน... 20 ก.ค. 2560 03:44 20 ก.ค. 2560 03:44 ไทยรัฐ