วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.10

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรทั้งในกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกรมราชเลขานุการในพระองค์ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 07.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดพิธีทำบุญ 5 ศาสนา ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล สำหรับจังหวัดและศาสนิกชนทุกศาสนา จัดพิธี ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสม จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 18.00 น. ในกรุงเทพมหานคร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน 241 รูป และนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ เบาะรองนั่งสำหรับประชาชนนั่งสวดมนต์ และบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่างๆ ในเบื้องต้นรัฐบาลจัดพิมพ์จำนวน 100,000 ฉบับ และภาคเอกชนจัดพิมพ์สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับในจังหวัดทุกจังหวัด และวัดไทยทั่วโลกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีทั้งทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ ยกเว้นประธานในพิธีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

นางพัชราภรณ์กล่าวอีกว่า พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 28 ก.ค. เวลา 07.00 น. ในกรุงเทพมหานคร จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 651 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยนายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน สำหรับในต่างจังหวัดและวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ ตามความเหมาะสม การแต่งกาย สุภาพบุรุษ เสื้อ สีขาวนวลติดโบสีดำ กางเกงสีดำ สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวนวลติดโบสีดำ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังทำความดี และประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนสถานของแต่ละศาสนา หรือตามความเหมาะสม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ... 20 ก.ค. 2560 03:28 20 ก.ค. 2560 03:31 ไทยรัฐ