วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิด ก.ม.

บิ๊กบี้ แจง แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้อง ทำงานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุในใบอนุญาต สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และย้ายพื้นที่ทำงานก็ไม่ผิด...

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2560 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างและย้ายพื้นที่ทำงานได้ ว่า พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ควบคุมประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ซึ่งล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ

พล.อ.ศิริชัย กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้อง และทำงานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ กระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของแรงงานต่างด้าว โดยชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอจำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 900 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ขณะเดียวกัน แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ทุกสถานที่กับนายจ้างตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยไม่ต้องเพิ่มสถานที่ทำงานแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 หลังจากนั้นนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560.

บิ๊กบี้ แจง แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้อง ทำงานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุในใบอนุญาต สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และย้ายพื้นที่ทำงานก็ไม่ผิด... 20 ก.ค. 2560 02:43 ไทยรัฐ