วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

79,047 ล้านงบประมาณ กทม.ปี 61 สูงกว่างบปี 60 กว่า 4 พันล้าน

จราจรและน้ำท่วมสูงสุดกว่า 8 พัน ล.

ที่ศาลาว่าการ กทม.เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2560 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย พล.ต.อ.อัศวินอภิปรายว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กทม.ได้กำหนดวงเงินประมาณการรายจ่ายไว้ 79,047 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ กทม. 78,500 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. 547 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กทม.ได้ประมาณรายรับที่สามารถจัดเก็บเป็นรายได้ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 79,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,486 ล้านบาท จาก ปีงบประมาณ 2560 หรือร้อยละ 3.23 ประกอบด้วยรายรับของ กทม. 78,500 ล้านบาท และรายรับของการพาณิชย์ของ กทม. 867 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก 21,259 ล้านบาท

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวอีกว่า งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว แยกเป็น 1.นโยบายด้านความสะอาด 5,438.45 ล้านบาท 2.นโยบายด้านจราจรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 8,535 ล้านบาท 3.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 954.73 ล้านบาท 4.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการศึกษา 3,641.73 ล้านบาท 5.นโยบายด้านวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว 213.45 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครเป็นจำนวน 75,058 ล้านบาท โดยในปีนี้มีการเสนองบประมาณกว่า 79,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา กว่า 4,000 ล้านบาท.

ที่ศาลาว่าการ กทม.เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2560 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560... 20 ก.ค. 2560 02:05 20 ก.ค. 2560 02:05 ไทยรัฐ