วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งบอร์ด กทพ.ชุดใหม่ ปธ.คนเดิม-กก.หน้าใหม่ 2

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 18 ก.ค.2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอจำนวน 5 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมครบวาระสามปี ในวันที่ 20 ก.ค. 2560 ดังนี้ 1. พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ 2. พลอากาศเอกยุทธนา สุกุมลจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้สำหรับรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งครั้งนี้ มีที่เข้ามาใหม่ได้แก่ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์.

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 18 ก.ค.2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 20 ก.ค. 2560 01:59 20 ก.ค. 2560 01:59 ไทยรัฐ