วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงปรับปรุงถนน หนุนท่องเที่ยว

กรมทางหลวงแจ้งว่า แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนท่าวังผา-ผาหลัก ระหว่างกิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 50 ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร ได้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง โดยการตีเส้นจราจร ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 1148 ยังเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้เดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คือวนอุทยานภูลังกา เป็นจุดชมทะเลหมอกแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นลง สามารถมองเห็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาว.

กรมทางหลวงแจ้งว่า แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนท่าวังผา-ผาหลัก ระหว่างกิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 50 ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา... 20 ก.ค. 2560 01:52 20 ก.ค. 2560 01:53 ไทยรัฐ