วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึง “อิสราเอล” แก้ภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในการตั้งคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร และจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ ความร่วมมือด้านการเกษตร อาทิ ด้านการเกษตร พืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาด้านชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาด้านสหกรณ์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร ระบบชลประทาน จากอิสราเอลที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในภาคการเกษตร ทั้งระบบน้ำหยดบนผิวดิน แบบฝังใต้ดิน แบบฉีดฝอย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย นำน้ำกลับมาใช้ใหม่เทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม ฯลฯ ที่ไทยมีความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ภัยแล้งในไทย

“ทั้งสองฝ่าย ยังมีความร่วมมือ อีก 3 ด้าน คือ 1.การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปขยายผลผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ 2.ให้คำแนะนำช่วยเหลือ การเลือกการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักร ฯลฯ ที่จะเชื่อมโยงและนำมาพัฒนาแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 3.กำหนดแผนงานโครงการ และพื้นที่ดำเนินการในไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสราเอลมาให้คำแนะนำ”.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในการตั้งคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร... 20 ก.ค. 2560 00:52 20 ก.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ