วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.มอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 60

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ ป.ป.ส. ภ.7 ปี 2560 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 503,030 บาท

วันนี้ 19 ก.ค. 60 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่ ป.ป.ส. ภ.7 พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบช.ภ.7 พลตำรวจตรีคำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ ป.ป.ส. ภ.7 ปี 2560 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ขอรับทุน จำนวน 24 ราย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 503,030 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า “รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่กลับไปเสพและใช้ยาเสพติดซ้ำ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้กับผู้เสพ ผู้ติด ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด และสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงนโยบายในการให้โอกาสแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ รวมทั้งการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อนำทุนนี้ไปประกอบอาชีพสุจริต โดยไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ซึ่งการมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดนั้น เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560 โดยการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินโครงการนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและผู้พ้นโทษ ที่กลับตัวกลับใจได้นั้น ได้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป

สำหรับในปี 2560 ป.ป.ส.ภาค 7 ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด, ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับอำเภอ และเครือข่ายภาคประชาชน พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนประกอบอาชีพ ที่เป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในปี 2559-2560 ทั้งในระบบสมัครใจ และบังคับบำบัด ที่มีฐานะยากจนขัดสน ไม่เคยได้รับทุนสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่น และผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถดำเนินการประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 24 ราย รวมประมาณทั้งสิ้น 503,030 บาท อาชีพที่ขอรับทุน ได้แก่ อาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง งานช่าง และค้าขาย เป็นต้น

ในพิธีมอบทุนดังกล่าว มีผู้แทนจากหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และครอบครัวของผู้รับทุน ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้.

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ ป.ป.ส. ภ.7 ปี 2560 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 503,030 บาท 19 ก.ค. 2560 18:21 20 ก.ค. 2560 05:36 ไทยรัฐ