วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ชาวสวนยาง-ปาล์มภาคใต้' ร้อง 'บิ๊กตู่' แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

"กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง-ปาล์มภาคใต้" ยื่นหนังสือร้องนายกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ฝั่ง ก.พ.) กลุ่มตัวแทนเกษตรกรสวนยางพารา และปาล์มน้ำมันจังหวัดภาคใต้ นำโดย นายสัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และตัวแทนเกษตกร เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหาผลผลิตราคาตกต่ำ

นายสัญญพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ได้รับความเดือดร้อน เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายประจำวัน และหนี้สิน จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยยางพาราขอเรียกร้อง 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ขอให้หาวิธีให้เกษตรกรขายยางพาราได้ราคากิโลกรัมละ 60-80 บาท 2. เร่งให้หน่วยงานของรัฐ เช่น กองทัพ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล ใช้ยางในสต๊อกมาแปรรูปทำหมอน ทำลานกีฬาในหมู่บ้าน หรือทำถนน เป็นต้น 3. ขอให้ส่งเสริมการผลิตยางรถยนต์ โดยให้สิทธิพิเศษในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา หรือให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมลงทุน 4. จัดตั้งเมืองยางภาคใต้ให้เป็นรูปธรรม

นายสัญญพงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ขอเรียกร้อง 4 ประเด็น คือ 1. ขอให้หาวิธีการให้เกษตรกรขายปาล์มน้ำมันได้ในราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท 2. ในระยะสั้นให้รัฐบาลขอให้เอกชนผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ปรับราคารับซื้อในราคาที่สูง และให้มีการวัดค่าเปอร์เซ็นต์ปาล์มอย่างเป็นธรรม 3. ขอให้รัฐบาลกำหนดให้ปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกได้ โดยส่งเสริมมาตรฐาน RSPO ของยุโรป และ 4. สกัดกั้นการนำเข้าน้ำมันปาล์มที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากรัฐบาลดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว เชื่อว่าจะสามารถยกระดับราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน จนเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรได้อย่างแน่นอน

"กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง-ปาล์มภาคใต้" ยื่นหนังสือร้องนายกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ 19 ก.ค. 2560 17:03 19 ก.ค. 2560 18:22 ไทยรัฐ