วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. นำเงินประมูลดิจิตอลทีวี งวด 4 เข้าแผ่นดิน กว่า 4 พันล้าน

กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวดที่ 4 ส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน กว่า 4 พันล้านบาท...

วันที่ 19 ก.ค. 60 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวดที่ 4 จำนวน 4,215.15 ล้านบาท ส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ การนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 ข้อ 5 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้จากการประมูลตามมาตรา 41 วรรคหก แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หลังหักค่าใช้จ่ายส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน.

กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวดที่ 4 ส่งเข้ากระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน กว่า 4 พันล้านบาท... 19 ก.ค. 2560 16:51 ไทยรัฐ