วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เตรียมขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลาง สินค้าเกษตร 3 ชนิดทั่วประเทศ

พาณิชย์ เตรียมขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าเกษตร 3 ชนิดทั่วประเทศ ทั้งผู้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลานมันสำปะหลัง และลานเทปาล์มน้ำมัน หวังคุมเข้มไม่ให้กดราคารับซื้อเอาเปรียบเกษตรกร คาดออกประกาศ กกร. ขึ้นทะเบียนต้นเดือน ส.ค.

วันที่ 19 ก.ค. 60 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร 3 รายการทั่วประเทศคือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ที่ปัจจุบันมีอยู่รวมกันหลายพันรายทั่วประเทศ โดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะออกเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) คาดว่าจะออกประกาศได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ และมีผลบังคับใช้ทันที

สำหรับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรทั้ง 3 รายการทั่วประเทศ ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อกรมการค้าภายใน ทั้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่เก็บสินค้า ปริมาณที่เก็บ ราคารับซื้อ ผู้รับซื้อสินค้าเกษตร ฯลฯ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรกรได้ทั้งระบบ จากปัจจุบันจะกำกับดูแลได้เฉพาะราคาต้นทาง และปลายทางเท่านั้น หรือราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาหน้าโรงงาน รวมถึงจะช่วยทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันจะรู้แค่ราคาที่เกษตรกรขายได้ และราคารับซื้อหน้าโรงงานเท่านั้น ไม่รู้ราคาตรงกลาง ที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อจากเกษตรกรแล้วไปส่งต่อให้โรงงาน อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่กระทรวงฯ ขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ กก. ละ 8 บาท แต่ทำไมเกษตรกรบางรายที่ขายให้พ่อค้าคนกลางกลับได้ราคาต่ำแค่ กก.ละ 3 บาทกว่าเท่านั้น ราคาจากพ่อค้าคนกลางไปโรงงานหายไปไหน ถ้ากำหนดให้ต้องแจ้งราคารับซื้อด้วยแล้ว จะทำให้กรมฯ รู้ได้ทันทีว่า ผู้ค้ารับซื้อเท่าไร หากราคาไม่เป็นธรรม หรือต่ำเกินไปจนเกิดสถานการณ์ราคาปั่นป่วน ก็อาจมีมาตรการดำเนินการกับผู้ค้ารายนั้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่มาขึ้นทะเบียนกับกรมฯ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากแจ้งขึ้นทะเบียนช้า จะมีโทษเป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท.

พาณิชย์ เตรียมขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าเกษตร 3 ชนิดทั่วประเทศ ทั้งผู้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลานมันสำปะหลัง และลานเทปาล์มน้ำมัน หวังคุมเข้มไม่ให้กดราคารับซื้อเอาเปรียบเกษตรกร คาดออกประกาศ กกร. ขึ้นทะเบียนต้นเดือน ส.ค. 19 ก.ค. 2560 16:21 19 ก.ค. 2560 16:57 ไทยรัฐ